Simien 6

Energimerking og energianalyse av alle bygg

Simien 6 er Norges ledende energiberegningsprogram. Programmet bygger på NS3031, evaluerer mot TEK17, standardene for passivhus og brukes til energimerking av alle bygg. 

Innhold

– Programmet du trenger for energimerking og evaluering mot byggtekniske forskrifter. 

– Windowsbasert programvare som bygger på NS3031:2014

– Beregner energimerke

– Evaluerer mot TEK17 og tidligere byggeforskrifter

– Evaluerer mot passivhus gitt i NS3700/NS3701

– Simulerer inneklima og dimensjonerer oppvarming, romkjøling og ventilasjon

– Muliggjør sommer-, vinter- og årssimulering

– Beregner lønnsomhet

– Beregner reduksjon i klimagassutslipp

Norges mest brukte program for energiberegninger

Simien ble lansert i 2008 og har siden vært videreutviklet og tilpasset endringene i byggteknisk forskrift og energimerkeordningen. Simien 6 bygger på den dynamiske beregningsmetoden beskrevet i NS3031:2014.

Simien 6 passer for alle som trenger et program til evaluering mot byggeforskrifter og energimerking av næringsbygg og boliger. Med Simien 6 kan du beregne årlig energibehov, validere inneklima og dimensjonere oppvarmingsanlegg, ventilasjonsanlegg og romkjøling. I tillegg kan du gjøre lønnsomhetsvurderinger av ulike tiltak på bygningen og beregne CO2-utslipp.

Energimerking næringsbygg

Alle boliger og næringsbygg som selges eller leies ut skal ha energiattest. Grønne lån stiller nye krav til energimerke. I dag er 95 prosent av alle energimerke på næringsbygg produsert ved hjelp av Simien. 

Årlig brukerlisens på Simien

1. januar 2021 innførte vi årlig lisensmodell på Simien. Kunder med årlig brukerlisens gis gratis kundesupport, mulighet for overføring av lisenser, tilgang til nye funksjoner og oppgraderinger i henhold til regulatoriske krav. I tillegg tilbys rabatt på alle våre Simien-kurs.   

Ofte stilte spørsmål

Ja, vi tilbyr innføringskurs. Kursene arrangeres vanligvis en gang i måneden på Zoom. Se kursoversikt. 

Du trenger en maskin som kjører Windows 7 eller nyere versjoner.

På kundelisten har vi byggingeniører, elektroingeniører, vvs-ingeniører, arkitekter, byggmestere, takstmenn, kommuner og ulike produktleverandører.

Ja, Simien 6 har de samme funksjonene og er et godt alternativ til tek-sjekk.