Våre produkter

Simien energiberegning – velg produkt

Simien er Norges ledende programvare for beregning av energibruk og inneklima i bygg. Programmet er norskutviklet, tilpasset norsk byggeskikk og evaluerer mot byggeforskrifter, energimerkeordningen og standarder for klimaambisiøse bygg. 
Simien energiberegning passer for alle som utfører energianalyser.

Simien energiberegning – velg produkt

Forskjellen mellom Simien 6 og Simien PRO

Simien 6

Programmet du trenger for energimerking og evaluering mot TEK17.
 • Windowsbasert programvare
 • Bygger på NS3031:2014 
 • Beregner energimerke
 • Evaluerer mot TEK17 og tidligere byggeforskrifter
 • Evaluerer mot passivhus
 • Simulerer inneklima, oppvarming, kjøling og ventilasjon
 • Muliggjør sommer-, vinter- og årssimulering
 • Beregner lønnsomhet
 • Beregner reduksjon i CO2-utslipp

Simien PRO

Programmet du trenger for avanserte energianalyser i alle byggets faser.
 • Skybasert programvare
 • Basert på SN-NSPEK 3031:2021
 • Evaluerer mot TEK17 og tidligere byggeforskrifter
 • Evaluerer mot passivhus, BREEAM-NOR og Futurebuilt 2.0
 • Koblet mot energimerkesystemet
 • Simulerer inneklima, oppvarming, kjøling og ventilasjon
 • Muliggjør sommer-, vinter- og årssimulering
 • Beregner lønnsomhet
 • Beregner reduksjon i CO2-utslipp
 • Automatisk versjonshistorikk
 • Enkel fildeling
 • Adressesøk mot matrikkel
 • Muliggjør integrasjon med tredjepartsdata

Velg produkt

Simien er Norges ledende programvare for beregning av energibruk og inneklima i bygg. Programmet er norskutviklet, tilpasset norsk byggeskikk og evaluerer mot byggeforskrifter, energimerkeordningen og standarder for klimaambisiøse bygg. Simien passer for alle som utfører energianalyser.

Forskjellen mellom Simien 6 og Simien PRO

Simien 6

Programmet du trenger for energimerking og evaluering mot TEK17.
 • Windowsbasert programvare
 • Bygger på NS3031:2014 
 • Beregner energimerke
 • Evaluerer mot TEK17 og tidligere byggeforskrifter
 • Evaluerer mot passivhus
 • Simulerer inneklima, oppvarming, kjøling og ventilasjon
 • Muliggjør sommer-, vinter- og årssimulering
 • Beregner lønnsomhet
 • Beregner reduksjon i CO2-utslipp
 • Erstattes av skyløsningen Simien Standard første kvartal 2024

Simien PRO

Programmet du trenger for avanserte energianalyser i alle byggets faser.
 • Skybasert programvare
 • Basert på SN-NSPEK 3031:2021
 • Evaluerer mot TEK17 og tidligere byggeforskrifter
 • Evaluerer mot passivhus, BREEAM-NOR og Futurebuilt 2.0
 • Koblet mot energimerkesystemet
 • Simulerer inneklima, oppvarming, kjøling og ventilasjon
 • Muliggjør sommer-, vinter- og årssimulering
 • Beregner lønnsomhet
 • Beregner reduksjon i CO2-utslipp
 • Automatisk versjonshistorikk
 • Enkel fildeling
 • Adressesøk mot matrikkel
 • Muliggjør integrasjon med tredjepartsdata

Simien energiberegning – velg produkt

Simien er Norges ledende programvare for beregning av energibruk og inneklima i bygg. Programmet er norskutviklet, tilpasset norsk byggeskikk og evaluerer mot byggeforskrifter, energimerkeordningen og standarder for klimaambisiøse bygg. Simien energiberegning passer for alle som utfører energianalyser.

Forskjellen mellom Simien 6 og Simien PRO

Simien 6

Programmet du trenger for energimerking og evaluering mot TEK17.
 • Windowsbasert programvare
 • Bygger på NS3031:2014 
 • Beregner energimerke
 • Evaluerer mot TEK17 og tidligere byggeforskrifter
 • Evaluerer mot passivhus
 • Simulerer inneklima, oppvarming, kjøling og ventilasjon
 • Muliggjør sommer-, vinter- og årssimulering
 • Beregner lønnsomhet
 • Beregner reduksjon i CO2-utslipp
 • Erstattes av skyløsningen Simien Standard første kvartal 2024

Simien PRO

Programmet du trenger for avanserte energianalyser i alle byggets faser.
 • Skybasert programvare
 • Basert på SN-NSPEK 3031:2021
 • Evaluerer mot TEK17 og tidligere byggeforskrifter
 • Evaluerer mot passivhus, BREEAM-NOR og Futurebuilt 2.0
 • Koblet mot energimerkesystemet
 • Simulerer inneklima, oppvarming, kjøling og ventilasjon
 • Muliggjør sommer-, vinter- og årssimulering
 • Beregner lønnsomhet
 • Beregner reduksjon i CO2-utslipp
 • Automatisk versjonshistorikk
 • Enkel fildeling
 • Adressesøk mot matrikkel
 • Muliggjør integrasjon med tredjepartsdata