SmartTune

Simulering av energibruk i sanntid

SmartTune er et skybasert verktøy for overvåking og forbedring av smarte energieffektive bygg. Løsningen overfører Simien-beregninger fra designfasen til byggets energioppfølgingssystem for sanntidsberegninger. 

Hvorfor SmartTune?

Det brukes i dag store ressurser på å dokumentere energibruk, effektbehov og inneklima i designfasen av bygg. Særlig gjelder dette ambisiøse prosjekter av typen nesten-nullenergi, plusshus, Powerhouse, eller nullutslipp.

I de fleste tilfeller brukes lite av den prosjekterte informasjonen til oppfølging og innjustering av bygg i driftsfasen.

Hva løser SmartTune?

Sammenligning av prosjektert og reell energibruk viser store variasjoner. Bygg i driftsfasen bruker fra 2 til 2,5 ganger så mye energi som de er designet for.

Ved å koble sammen energiberegningen gjort i Simien PRO med byggets energimålere, oppnås flere fordeler.

Innjustere riktig

Enkel og faktabasert innregulering som gir bedre resultat på kortere tid

Lære av feil

Å forstå hvordan bygget virkelig fungerer gjør det enklere å foreslå forbedringer

Spare energi

Systematisk oppfølging optimaliserer energibruken og får ned kostnadene

Slik virker det:

1. Modell overføres

Beregningsmodell fra Simien PRO overføres til byggets energioppfølgingssystem.

2. Sanntidskjøring

Modellen kjøres hvert døgn, gjerne med virkelige klimadata, reelle driftstider, osv.

3. Analyse

Prosjektert energibruk sammenlignes med reell, for læring og optimalisering.

Spørsmål og svar

SmartTune er et resultat av et forskningsprosjekt hvor Skanska Norge AS, Piscada AS og Simenergi AS har deltatt.

  • Prosjekterende som følger sine bygg i driftsfasen for kvalitetssikring, kontroll og erfaringsbasert læring.
  • Driftsansvarlige som evaluerer virkelig energiytelse med prosjektert for innregulering eller feilsøking.
  • Energirådgivere som trenger verktøy for å kvalitetssikrede sine råd om energitiltak, sparing og effektutjevning.

GDPR: Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre tjenesten vår, spore og analysere, huske preferanser, osv. Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du i disse informasjonskapslene. Klikk på «Info»-knappen for å lese våre retningslinjer for personvern.