SmartTune installert i Vertikal Nydalen

Forbildeprosjektet og signalbygget Vertikal Nydalen er nå installert med SmartTune tilbakemeldingsmodul. Dermed får byggets eiere kontinuerlige tilbakemeldinger om brukernes inneklimaopplevelser.

SmartTune er et skybasert verktøy for overvåking og forbedring av smarte energieffektive bygg. Hensikten er å optimalisere energibruken i hele byggets levetid og dermed skape mer brukervennlige og bærekraftige byggmiljøer. SmartTune er et samarbeidsprosjekt mellom Simenergi, Skanska og Piscada.

– Ved å optimalisere inneklimafaktorer som luftkvalitet og temperatur sikter vi mot å forbedre brukeropplevelsen samtidig som vi reduserer energibruken, sier full-stack utvikler Stefan Eikland i Simenergi.

Eikland har utviklet tilbakemeldingsmodulen som en web-app. I tillegg har han laget et API som returnerer post-prosesserte data. APIet skal utvikles videre til å generere rapporter, inneholde flere endepunkter og mer detaljert statistikk.

Stefan Eikland (t.v.) har utviklet tilbakemeldingsmodulen, mens Niels Lassen har ledet forskningsprosjektet som ledet frem til utviklingen av SmartTune.

SmartTune-verktøyet er et resultat av et større forskningsprosjekt ledet av sjefsrådgiver Niels Lassen i Skanska Norge AS. I 2021 leverte Lassen sin doktoravhandling ved NTNU hvor formålet var å finne ut hvordan man kunne gjøre smarte hus enda bedre å oppholde seg i.

Løsningen var å samle inn tilbakemeldinger fra brukerne av bygget og sammenligne disse med forhåndssimulerte Simien-verdier fra designfasen. Dette for å løse informasjonsbarrieren mellom teori og virkelighet, noe som er en kjent utfordring i den tradisjonelle byggebransjen.

Ifølge sjefsrådgiveren bruker bygg i virkeligheten to til to og en halv ganger så mye energi som de er designet for. Det ligger med andre ord et stort potensiale i å løse energiytelsesgapet fra prosjekteringsfasen til drift.

En stor gevinst med SmartTune er at byggets eiere får bedre kontroll over de viktige energilastene som varme, kjøling og ventilasjon. Dermed blir det enklere å optimalisere energibruken og få ned kostnadene.

  1. Brukerne av bygget scanner en QR-kode og svarer på noen spørsmål om inneklimaet.
  2. Dataene hentes inn i SmartTune, post-prosesseres og gjøres klar gjennom API-løsningen.
  3. Post-prosesserte data hentes fra Piscadas energioppfølgingssystem for presise analyser i sanntid.
  4. Tilbakemeldingsdataene sammenstilles med simuleringsdata fra Simien og reelle klimadata og driftstider fra Piscada.
  5. Samlet datagrunnlag analyseres for å redusere energibruken og lære av feil.

SmartTune er et samarbeidsprosjekt mellom Simenergi, Skanska og Piscada. Hensikten er å optimalisere energibruken i bygget, bedre inneklimaet og få ned kostnadene i byggets levetid.

SmartTune forbedrer inneklimaet
Niels Lassen henger opp QR-koden som brukerne scanner for å gi sin tilbakemelding om inneklimaet.

Vertikal Nydalen er et banebrytende bygg som presser grenser på flere områder. Bygget baserer seg på naturlig ventilasjon, samtidig som det har svært lavt energibehov og et godt inneklima. Bygget trengte fire forskningsprosjekter og fem dispensasjonssøknader for å oppnå det man ønsket. Og resultatet viser at veien er staket ut for bruk av naturlig og hybrid ventilasjon i moderne yrkesbygg og økt fokus på brukerstyrt inneklima.

GDPR: Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre tjenesten vår, spore og analysere, huske preferanser, osv. Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du i disse informasjonskapslene. Klikk på «Info»-knappen for å lese våre retningslinjer for personvern.