NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

SmartTune

Simulering av energibruk i sanntid

SmartTune er et skybasert verktøy for overvåking og forbedring av smarte energieffektive bygg. Løsningen overfører Simien-beregninger fra designfasen til byggets energioppfølgingssystem for sanntidsberegninger. 

Hvorfor SmartTune?

Det brukes i dag store ressurser på å dokumentere energibruk, effektbehov og inneklima i designfasen av bygg. Særlig gjelder dette ambisiøse prosjekter av typen nesten-nullenergi, plusshus, Powerhouse, eller nullutslipp. I de fleste tilfeller brukes lite av den prosjekterte informasjonen til oppfølging og innjustering av bygg i driftsfasen.

Slik virker SmartTune

1. Modell overføres

Beregningsmodell fra Simien PRO overføres til byggets energioppfølgingssystem.

2. Sanntidskjøring

Modellen kjøres hvert døgn, gjerne med virkelige klimadata, reelle driftstider, osv.

3. Analyse

Prosjektert energibruk sammenlignes med reell, for læring og optimalisering.

Spørsmål og svar

Sammenligning av prosjektert og reell energibruk viser store variasjoner. Bygg i driftsfasen bruker fra 2 til 2,5 ganger så mye energi som de er designet for. Ved å koble sammen energiberegningen gjort i Simien PRO med byggets energimålere, oppnås flere fordeler.

SmartTune er et resultat av et forskningsprosjekt hvor Skanska Norge AS, Piscada AS og Simien AS har deltatt.

  • Prosjekterende som følger sine bygg i driftsfasen for kvalitetssikring, kontroll og erfaringsbasert læring.
  • Driftsansvarlige som evaluerer virkelig energiytelse med prosjektert for innregulering eller feilsøking.
  • Energirådgivere som trenger verktøy for å kvalitetssikrede sine råd om energitiltak, sparing og effektutjevning.
Plusshus Powerhouse Telemark
Les om SmartTune pilotkunder