Simien PRO

Energiberegning for ekspertene

Simien PRO er basert på SN-NSPEK 3031:2021. Skyløsningen åpner for ny brukervennlig funksjonalitet, integrasjon av tredjeparts data og er tilpasset Futurebuilt 2.0. 

Innhold

Programmet du trenger for detaljerte energianalyser i alle byggets faser.

 • Skyløsning basert på SN-NSPEK 3031:2021
 • Evaluerer mot TEK17 og tidligere byggeforskrifter
 • Evaluerer mot passivhus og Futurebuilt 2.0
 • Simulerer inneklima og dimensjonerer oppvarming, romkjøling og ventilasjon
 • Adressesøk mot matrikkel
 • Beregner energimerke
 • Muliggjør sommer-, vinter- og årssimulering
 • Beregner lønnsomhet
 • Beregner reduksjon i klimagassutslipp
 • Muliggjør integrasjon med tredjepartsdata

Hvorfor skybasert?

 • Installasjon er unødvendig
 • Oppdateringer og feilrettinger er tilgjengelig med en gang
 • Enkelt å administrere brukere
 • Skylagring skjer automatisk
 • Automatisk versjonshistorikk gjør det mulig å bygge videre på gamle modeller
 • Stor fleksibilitet i det daglige arbeidet
 • Trygg datalagring gjennom Microsoft Azure og sertifisert driftspartner
 • Direkte kobling til Energimerkesystemet
 • Enklere å integrere ny brukervennlig funksjonalitet

 

Tilpasset Futurebuilt 2.0

Simien PRO gir deg beregningsmetodikk tilpasset Futurebuilt 2.0. Det muliggjør mer klimavennlige bygg som nær-nullenergibygg og plusshus. Felles for slike byggeprosjekter er at klimagassutslippene skal ligge 50 prosent under og 10 år foran de nasjonale målene.

 

Nøyaktigere energiberegninger

Simien PRO gir mer nøyaktige resultater på beregnede verdier av oppvarming, kjøling og ventilasjon enn tidligere versjoner. Du kan gjøre bedre inneklimavurderinger gjennom finjusterte vinter-, sommer- og årssimuleringer.

Nye bruksprofiler gjør det lettere å se energitoppene og forstå hvordan bygget fungerer. Dermed er det enklere å finne tiltak som fjerner toppene og optimalisere energibruken over tid. 

 

Teste kombinasjoner av tiltak

Simien PRO gjør det enkelt å teste kombinasjoner av tiltak for å gjøre bygg mer energiøkonomiske i drift. Dette gjelder både tiltak på bygningskroppen, tekniske tiltak med energiforsyningen og internlaster. Med høye energipriser er dette mer aktuelt enn noen gang.

Siden enkelttiltak påvirkes av andre tiltak, handler det om å finne den mest lønnsomme kombinasjonen. Simien PRO hjelper deg med dette.  

 

Neste generasjon energimerking

Simien PRO muliggjør energimerking med ett klikk etter ferdiglaget modell. Du mottar ferdig energiattest uten å måtte logge deg selv inn på Altinn for å verifisere bruker. Simien PRO gjør dette for deg, og du sparer tid. Løsningen for energimerking med ett klikk er ventet klart i løpet av 2023.

Med automatisk versjonshistorikk slipper du å starte på nytt hvis du gjør en feil.

Ofte stilte spørsmål

Ja, inndata kan lastes ned i xml-format og alle resultater kan lagres lokalt i pdf-format.

Nei, denne mulighet blir ikke videreført fra tidligere desktop-versjon. Andre tilsvarende funksjoner vil dekke dette behovet.

Ja, du kan overføre et prosjekt til en annen bruker. Du kan også sende en kopi og beholde prosjektet selv. En med administratorrettigheter vil dessuten ha tilgang til alle prosjekter.

Nei, det er ingen begrensninger på dette.

Ja, det gjør vi. Dato for kommende kurs ser du i vår kursoversikt. Ellers ligger det flere opplæringsvideoer tilgjengelig på dashbordet når du har logget deg inn. 

Vi jobber for at import av IFC filer og visualisering av resultat i 3D skal bli klar i nær framtid. I tillegg jobber vi med sanntidsberegninger og automatikk som muliggjør virkelige målinger av energibruk, effektbruk og inneklima i bygg. 

Valideringprosedyren er beskrevet i NS-EN 15265:2007. Dette er en standardmetode for vurdering av nøyaktigheten til dataprogrammer som beregner energibehovet i bygninger. Ihht. prosedyren tilfredstiller Simien kravet til nøyaktighet med god margin. For nærmere beskrivelse av prosedyren og resultatene, er det bare å ta kontakt med oss.

Klimadata i Simien er generert med MeteoNorm. Unntaket er Oslo, hvor klimasettet som benyttes er det som presenteres i NS3031:2007. Dette gjelder fortsatt i evaluering mot TEK og energimerkeordningen.

Referanser

GDPR: Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre tjenesten vår, spore og analysere, huske preferanser, osv. Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du i disse informasjonskapslene. Klikk på «Info»-knappen for å lese våre retningslinjer for personvern.