NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

Simien PRO

Skybasert energiberegning for ekspertene

Energiberegningsprogrammet du trenger for å gjøre detaljerte energianalyser i alle byggets faser. Simien PRO er basert på SN-NSPEK 3031:2021. Skyløsningen åpner for ny brukervennlig funksjonalitet, integrasjon av tredjeparts data og er tilpasset Futurebuilt 2.0. 

Hvorfor velge Simien PRO?

Simien PRO gir deg beregningsmetodikk tilpasset Futurebuilt 2.0. Det muliggjør mer klimavennlige bygg som nær-nullenergibygg og plusshus. Felles for slike byggeprosjekter er at klimagassutslippene skal ligge 50 prosent under og 10 år foran de nasjonale målene.

Simien PRO gir mer nøyaktige resultater på beregnede verdier av oppvarming, kjøling og ventilasjon enn tidligere versjoner. Du kan gjøre bedre inneklimavurderinger gjennom finjusterte vinter-, sommer- og årssimuleringer.

Simien PRO har nye bruksprofiler som gjør det lettere å se energitoppene og forstå hvordan bygget fungerer. Dermed er det enklere å finne tiltak som fjerner toppene og optimalisere energibruken over tid.

Siden enkelttiltak påvirkes av andre tiltak, handler det om å finne den mest lønnsomme kombinasjonen. Simien PRO gjør det enkelt å teste kombinasjoner av tiltak for å gjøre bygg mer energiøkonomiske i drift. Dette gjelder både tiltak på bygningskroppen, tekniske tiltak med energiforsyningen og internlaster. Med høye energipriser er dette mer aktuelt enn noen gang.

Innhold i Simien PRO

– Skyløsning basert på SN-NSPEK 3031:2021

– Evaluerer mot TEK17 og tidligere byggeforskrifter

– Evaluerer mot passivhus og Futurebuilt 2.0

– Simulerer inneklima og dimensjonerer oppvarming, romkjøling og ventilasjon

– Adressesøk mot matrikkel

– Beregner energimerke

– Muliggjør sommer-, vinter- og årssimulering

– Beregner lønnsomhet

– Beregner reduksjon i klimagassutslipp

– Muliggjør integrasjon med tredjepartsdata

Ofte stilte spørsmål om Simien PRO

Ja, inndata kan lastes ned i xml-format og alle resultater kan lagres lokalt i pdf-format.

Nei, denne mulighet blir ikke videreført fra tidligere desktop-versjon. Andre tilsvarende funksjoner vil dekke dette behovet.

Ja, du kan overføre et prosjekt til en annen bruker. Du kan også sende en kopi og beholde prosjektet selv. En med administratorrettigheter vil dessuten ha tilgang til alle prosjekter.

Nei, det er ingen begrensninger på dette.

Ja, det gjør vi. Dato for kommende kurs ser du i vår kursoversikt. Ellers ligger det flere opplæringsvideoer tilgjengelig på dashbordet når du har logget deg inn. 

Vi jobber for at import av IFC filer og visualisering av resultat i 3D skal bli klar i nær framtid. I tillegg jobber vi med sanntidsberegninger og automatikk som muliggjør virkelige målinger av energibruk, effektbruk og inneklima i bygg. 

Valideringprosedyren er beskrevet i NS-EN 15265:2007. Dette er en standardmetode for vurdering av nøyaktigheten til dataprogrammer som beregner energibehovet i bygninger. Ihht. prosedyren tilfredstiller Simien kravet til nøyaktighet med god margin. For nærmere beskrivelse av prosedyren og resultatene, er det bare å ta kontakt med oss.

Klimadata i Simien er generert med MeteoNorm. Unntaket er Oslo, hvor klimasettet som benyttes er det som presenteres i NS3031:2007. Dette gjelder fortsatt i evaluering mot TEK og energimerkeordningen.

Mer om Simien PRO

Laptop på bord

Maler i Simien PRO

Nå kan administratorer lage maler i Simien PRO. Det gjør jobben for brukerne både raskere og enklere. – Maler i energiberegningsprogrammet har vært etterspurt hos flere, så vi er glade for å ha fått dette på plass nå for brukerne våre, sier produktsjef Folke Pettersen.

Les mer »