NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

Simien 6

Energimerking og energianalyse av alle bygg

Simien 6 er Norges ledende energiberegningsprogram. Programmet bygger på NS3031, evaluerer mot TEK17, standardene for passivhus og brukes til energimerking av alle bygg. 

Innhold

– Programmet du trenger for energimerking og evaluering mot byggtekniske forskrifter. 

– Windowsbasert programvare som bygger på NS3031:2014

– Beregner energimerke

– Evaluerer mot TEK17 og tidligere byggeforskrifter

– Evaluerer mot passivhus gitt i NS3700/NS3701

– Simulerer inneklima og dimensjonerer oppvarming, romkjøling og ventilasjon

– Muliggjør sommer-, vinter- og årssimulering

– Beregner lønnsomhet

– Beregner reduksjon i klimagassutslipp

Norges mest brukte program for energiberegninger

Simien ble lansert i 2008 og har siden vært videreutviklet og tilpasset endringene i byggteknisk forskrift og energimerkeordningen. Simien 6 bygger på den dynamiske beregningsmetoden beskrevet i NS3031:2014.

Simien 6 passer for alle som trenger et program til evaluering mot byggeforskrifter og energimerking av næringsbygg og boliger. Med Simien 6 kan du beregne årlig energibehov, validere inneklima og dimensjonere oppvarmingsanlegg, ventilasjonsanlegg og romkjøling. I tillegg kan du gjøre lønnsomhetsvurderinger av ulike tiltak på bygningen og beregne CO2-utslipp.

Energimerking næringsbygg

Alle boliger og næringsbygg som selges eller leies ut skal ha energiattest. Grønne lån stiller nye krav til energimerke. I dag er 95 prosent av alle energimerke på næringsbygg produsert ved hjelp av Simien. 

Ofte stilte spørsmål

Ja, vi tilbyr innføringskurs. Kursene arrangeres vanligvis en gang i måneden på Zoom. Se kursoversikt. 

Du trenger en maskin som kjører Windows 7 eller nyere versjoner.

Simien 6 er en Windows-applikasjon. Det betyr at du trenger Windows for å kjøre programmet. Har du Mac trenger du et program som omgår dette. Her anbefaler vi https://www.parallels.com/eu/ 

På kundelisten har vi byggingeniører, elektroingeniører, vvs-ingeniører, arkitekter, byggmestere, takstmenn, kommuner og ulike produktleverandører.

Ja, Simien 6 har de samme funksjonene og er et godt alternativ til tek-sjekk.