NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

Våre produkter

Simien 6 er Norges ledende energiberegningsprogram. Programmet bygger på NS3031, evaluerer mot TEK17, standardene for passivhus og brukes til energimerking av alle bygg. 

Simien PRO er basert på SN-NSPEK 3031:2021. Skyløsningen åpner for ny brukervennlig funksjonalitet, integrasjon av tredjeparts data og er tilpasset Futurebuilt 2.0. 

Hos oss får studenter tilgang til Simien gratis i forbindelse med studier. Tilbudet gjelder så lenge du studerer ved en høyskole, fagskole eller universitet som tilbyr kurs hvor energisimuleringer i bygg inngår.​

SmartTune er et skybasert verktøy for overvåking og forbedring av smarte energieffektive bygg. Løsningen overfører Simien-beregninger fra designfasen til byggets energioppfølgingssystem for sanntidsberegninger.0. 

Energiportalen.no er et energiberegningsprogram rettet mot eiere av eneboliger, småhus eller leiligheter. Den gir deg et objektivt estimat på dagens energibruk.