NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

Energiportalen

Energiberegning av boliger

Energiportalen.no er et energiberegningsprogram rettet mot eiere av eneboliger, småhus eller leiligheter. Den gir deg et objektivt estimat på dagens energibruk. Tjenesten er lisensbasert og tilbys vanligvis til boligeiere via kommuner, banker, energiselskap, byggevarekjeder eller produktleverandører. Hensikten med Energiportalen er å bevisstgjøre deg hvilke energitiltak du kan gjøre for å spare kilowattimer, kroner og CO2-utslipp. 

Slik er Energiportalen bygget opp

Grunnlaget for Energiportalen ble etablert gjennom «Potensial- og barrierestudien» som ble utført på oppdrag for Enova i 2011. Oppgaven var å kartlegge energibruk i den norske boligmassen og se hva som skulle til for å løfte denne opp på nivå med dagens energikrav. Bygningsstatistikken er levert av Prognosesenteret AS, fordelt på antall boliger, boligtype og byggeår på kommunenivå. Informasjonen danner grunnlaget for 21 bygningsmodeller fordelt på 7 byggeperioder og boligtypene enebolig, småhus og leilighet.

Tjenesten er basert på Norsk standard for energiberegning av bygg (NS 3031) og koblet opp mot offentlig tilgjengelig bygningsinformasjon. Verdiene bygger på studier av byggeskikk og forskrifter fra forskjellige byggeperioder. I tillegg er landsomfattende spørreundersøkelser, gjennomført av Norstat, blitt benyttet. Dette for å kartlegge endringer som har skjedd i boligmassen fra året boligene ble bygget og frem til nyere tid.

Når du gjør et søk på en adresse, vil denne plasseres i en boligmodell med visse energirelaterte egenskaper. Basert på antall etasjer, etasjetype, taktype, bygningsform og vindusareal, utføres en arealberegning som danner grunnlaget for energiberegningen. Du får en foreløpig oversikt over hva boligen bruker av energi målt i kwt, kroner og CO2.

Estimatet for energibruken i boligen kan spisses ytterligere ved å legge inn egen informasjon. Er du kjent med at det er gjort energitiltak som ikke er registrert i offentlige databaser, er det naturlig å justere for det. Du kan også legge inn en annen gjennomsnittstemperatur, tilpasse strømprisen, endre antall personer som bor i boligen og hvor lenge de dusjer, etc. På den måten får du et enda mer presist utgangspunkt.

Hvis du ikke gjør noen endringer vil det alltid legges en standardverdi til grunn for energiberegningen. For eksempel er antall personer i boligen beregnet i forhold til boligens størrelse (BRA). Vi har ingen data på hvem som bor i boligen.

Resultatet du får til slutt er et estimat på energibruk, energikostnad, energimerke og klimagassutslipp. Ved å velge ett eller flere ønskete tiltak kan du se hvordan parameterne endrer seg. 

Du kan velge å få energianalysen tilsendt på epost. Når du velger et tiltak ser du raskt om det fører til mindre energibruk. 

Energiportalen gir deg tips om lokale håndverkere i nærheten av din boligadresse. For å redusere svart arbeid samarbeider vi med handlehvitt.no. Håndverkerne som anbefales er medlem av et mesterforbund og/eller sertifisert faghandel. 

Energiportalen på 1-2-3

Vår produktsjef, Folke Pettersen, viser deg hvordan du kan bli din egen energirådgiver ved hjelp av Energiportalen.

Energiportalen på 1-2-3

Vår produktsjef, Folke Pettersen, viser deg hvordan du kan bli din egen energirådgiver ved hjelp av Energiportalen.

Klima- og energirådgivningskampanjer

Våre klima- og energirådgivningskampanjer gjennomføres i samarbeid med fylkeskommuner, kommuner, banker og andre som ønsker å tilby sine innbyggere eller kunder muligheten til energirådgivning. 

Energirådgivningen skal være med å motivere boligeiere, boligselskaper og bedrifter til å bruke energi mer effektivt og klimavennlig. Kampanjen gir tilgang til Energiportalen.