Energiportalen

Energiberegning av boliger

Energiportalen.no er et energiberegningsprogram rettet mot eiere av eneboliger, småhus eller leiligheter. Den gir deg et objektivt estimat på dagens energibruk. 

Tjenesten er lisensbasert og tilbys vanligvis til boligeiere via kommuner, banker, energiselskap, byggevarekjeder eller produktleverandører. For privatpersoner er Energiportalen en gratis objektiv tjeneste. 

ENØK-tiltak

Hensikten med Energiportalen er å bevisstgjøre deg hvilke energitiltak du kan gjøre for å spare kilowattimer, kroner og CO2-utslipp. Når du velger et tiltak ser du raskt om det fører til mindre energibruk. ENØK betyr energiøkonomisering og det er gunstig for både miljø og lommebok. 

Se hva du kan spare

Når du gjør en energiberegning i Energiportalen ser du effekten av hva ulike energitiltak kan spare deg i kilowattimer, kroner og CO2-utslipp.

Slik er tjenesten bygget opp

Når du gjør et søk på en adresse, vil denne plasseres i en boligmodell med visse energirelaterte egenskaper. Basert på antall etasjer, etasjetype, taktype, bygningsform og vindusareal, utføres en arealberegning som danner grunnlaget for energiberegningen.

Estimatet for energibruken i boligen kan spisses ytterligere ved å legge inn egen informasjon. Kanskje er veggene dine nylig etterisolerte eller vinduene skiftet? Eller er det gjort energitiltak som ikke er registrert i offentlige databaser? Å legge inn data som avvikende gjennomsnittstemperatur, antall personer som bor der, egne strømpriser, dusjvaner, etc, får du et enda mer presist utgangspunkt.

Hvis du ikke gjør noen endringer vil det alltid legges en standardverdi til grunn for energiberegningen. Resultatet du får til slutt er et estimat på energibruk, energikostnad, energimerke og klimagassutslipp. Du kan velge å få energianalysen tilsendt på epost.

Oppdrag fra Enova i 2011

Grunnlaget for Energiportalen ble etablert gjennom «Potensial- og barrierestudien» som ble utført på oppdrag for Enova i 2011. Oppgaven var å kartlegge energibruk i den norske boligmassen og se hva som skulle til for å løfte denne opp på nivå med dagens energikrav. Bygningsstatistikken er levert av Prognosesenteret AS, fordelt på antall boliger, boligtype og byggeår på kommunenivå. Informasjonen danner grunnlaget for 21 bygningsmodeller fordelt på 7 byggeperioder og boligtypene enebolig, småhus og leilighet.

Tjenesten er basert på Norsk standard for energiberegning av bygg (NS 3031) og koblet opp mot offentlig tilgjengelig bygningsinformasjon. Verdiene bygger på studier av byggeskikk og forskrifter fra forskjellige byggeperioder. I tillegg er landsomfattende spørreundersøkelser, gjennomført av Norstat, blitt benyttet. Dette for å kartlegge endringer som har skjedd i boligmassen fra året boligene ble bygget og frem til nyere tid.

Tips om håndverkere og Handlehvitt​

På Energiportalen får du også tips om lokale håndverkere med geografisk nærhet til boligadressen du har søkt på. Disse er alle medlemmer av et relevant mesterforbund og/eller sertifisert faghandel. 

Energiportalen er objektiv og uavhengig og har ingen fortjeneste på å formidle kontaktinformasjon for bestemte leverandører. I tillegg samarbeider vi med handlehvitt.no for å redusere omfanget av svart arbeid. 

Energiberegning av boliger

Energiportalen.no er et energiberegningsprogram rettet mot eiere av eneboliger, småhus eller leiligheter. Den gir deg et objektivt estimat på dagens energibruk. 

Tjenesten er lisensbasert og tilbys vanligvis til boligeiere via kommuner, banker, energiselskap, byggevarekjeder eller produktleverandører. For privatpersoner er Energiportalen en gratis objektiv tjeneste. Målgruppen til Energiportalen er Kommuner, boligeiere, produktleverandører, energiselskap, banker og byggevarekjeder.

ENØK-tiltak

Hensikten med Energiportalen er å bevisstgjøre deg på hvilke energitiltak du kan gjøre for å spare kilowattimer, kroner og CO2-utslipp. Når du velger et tiltak ser du raskt om tiltaket fører til mindre energibruk. ENØK betyr energiøkonomisering og det er gunstig for både miljø og lommebok. 

Se hva du kan spare

Når du gjør en energiberegning i Energiportalen ser du også effekten av ulike energitiltak og hva du kan spare i kilowattime, kroner og CO2-utslipp.

Slik er tjenesten bygget opp

Når du gjør et søk på en adresse, vil denne plasseres i en boligmodell med visse energirelaterte egenskaper. Basert på antall etasjer, etasjetype, taktype, bygningsform og vindusareal, utføres en arealberegning som danner grunnlaget for energiberegningen.

Estimatet for energibruken i boligen kan spisses ytterligere ved å legge inn egen informasjon. Kanskje er veggene dine nylig etterisolerte eller vinduene skiftet? Eller er det gjort energitiltak som ikke er registrert i offentlige databaser? Å legge inn data som avvikende gjennomsnittstemperatur, antall personer som bor der, egne strømpriser, dusjvaner, etc, får du et enda mer presist utgangspunkt.

Hvis du ikke gjør noen endringer vil det alltid legges en standardverdi til grunn for energiberegningen. Resultatet du får til slutt er et estimat på energibruk, energikostnad, energimerke og klimagassutslipp. Du kan velge å få energianalysen tilsendt på epost.

Oppdrag fra Enova i 2011

Grunnlaget for Energiportalen ble etablert gjennom «Potensial- og barrierestudien» som ble utført på oppdrag for Enova i 2011. Oppgaven var å kartlegge energibruk i den norske boligmassen og se hva som skulle til for å løfte denne opp på nivå med dagens energikrav. Bygningsstatistikken er levert av Prognosesenteret AS, fordelt på antall boliger, boligtype og byggeår på kommunenivå. Informasjonen danner grunnlaget for 21 bygningsmodeller fordelt på 7 byggeperioder og boligtypene enebolig, småhus og leilighet.

Tjenesten er basert på Norsk standard for energiberegning av bygg (NS 3031) og koblet opp mot offentlig tilgjengelig bygningsinformasjon. Verdiene bygger på studier av byggeskikk og forskrifter fra forskjellige byggeperioder. I tillegg er landsomfattende spørreundersøkelser, gjennomført av Norstat, blitt benyttet. Dette for å kartlegge endringer som har skjedd i boligmassen fra året boligene ble bygget og frem til nyere tid.

Tips om håndverkere og Handlehvitt​

På Energiportalen får du også tips om lokale håndverkere med geografisk nærhet til boligadressen du har søkt på. Disse er alle medlemmer av et relevant mesterforbund og/eller sertifisert faghandel. 

Energiportalen er objektiv og uavhengig og har ingen fortjeneste på å formidle kontaktinformasjon for bestemte leverandører. I tillegg samarbeider vi med handlehvitt.no for å redusere omfanget av svart arbeid.