NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

Energisjekk boligen din og se hva du kan spare

De fleste ønsker lavere strømregning, godt inneklima og høy komfort. Jo mindre energi du bruker på oppvarming, varmtvann og lys, jo lavere blir strømregningen. Samtidig gjør du klimaet en tjeneste. 

Sjekke Energiforbruket med Energiportalen

Lavere strømregning med energirapport

Lav strømregning vil mange ha, og særlig nå når strømprisene har blitt historisk høye. I tillegg ønsker vi å ha det godt og varmt i stua og ta oss en varm dusj. Siden oppvarming og varmtvann er de to tingene som krever desidert mest energi, er det også her det er mest å spare. Det mange lurer på er om det er mulig å få ned strømregningen uten at det går på bekostning av komforten. 

Svaret er selvsagt ja, og det er i praksis to ting du kan gjøre. En mulighet er å bytte strømleverandør, en annen er å gjøre energireduserende tiltak. En god start er uansett å gjøre en energirapport av boligen din, slik at du får en oversikt over hva boligen din bruker av energi. 

Hvordan sjekke din bolig på Energiportalen

Energiportalen.no sjekker du hva boligen din bruker av energi, og hva du kan spare ved store og små tiltak. Energiportalen er en objektiv og gratis tjeneste som er tilgjengelig for deg hvis kommunen din har åpnet opp for tjenesten. 

1. Søk opp boligen din

Det første du gjør er å søke opp boligadressen din. Da får du en foreløpig oversikt over hva boligen bruker av energi målt i kilowattimer (kWt). Du får også et første estimat på hva energibruken koster og hvor mye CO2 boligen slipper ut.

2. Legg inn egne opplysninger

Ved å supplere med egne data får du et mer presist resultat og et riktigere utgangspunkt før eventuelle tiltak du ønsker å gjøre. Energiportalen tar utgangspunkt i hvordan boligen var da den ble bygget. Har du for eksempel etterisolert vegger, skiftet vinduer eller installert varmepumpe senere, legger du inn det. For å få et enda mer presist estimat, fyller du ut informasjon om hvor mange som bor i boligen, dusjvaner, egne strømpriser, etc. Resultatet du da får er en energianalyse av boligen din.

3. Velg ønsket tiltak

Nå er du klar til å sjekke ut hva ulike energitiltak vil bety for boligen din. Du ser raskt hvor mye du vil spare ved for eksempel å installere en varmepumpe eller et varmestyringssystem. Om du heller vil bytte vinduer eller etterisolere velger du det, og ser hva det utgjør i besparelse.

4. Vurdere tiltak

Hele poenget med Energiportalen er å bli mer bevisst på hvordan du bruker energien i hjemmet. Med det som utgangspunkt kan du lettere vurdere hvilke sparetiltak som gir effekt i din bolig og som du har råd til å gjennomføre. I tillegg får du tips om lokale og nasjonale støtteordninger og oversikt over produktleverandører i nærheten. Resultatet gjør deg klar til å vurdere tiltak og gir deg et bedre beslutningsgrunnlag før du bestemmer deg.

Sammenligne besparelsen med investeringskostnaden

Det mange som lurer på om det vil lønne seg over tid å installere for eksempel varmepumpe eller solcellepanel i dag. Energikostnadene vil selvsagt gå ned, men vil investeringen bli lønnsom på sikt? Her gir Energiportalen deg en god pekepinn fordi du ser hva du kan spare i energikostnader per år, og så sammenligne besparelsen med investeringskostnaden på tiltaket. I mange tilfeller snakker vi om en reduksjon i energibruken på en tredjedel. Og jo høyere strømprisene blir, desto større vil besparelsen også bli. En hyggelig konsekvens av dette er at det vil ta kortere tid før investeringen er nedbetalt.

Del med andre
Facebook
LinkedIn
Email