NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

Personvernerklæring

Simien AS tilbyr verktøy for å simulere energibruk og inneklima i alle typer bygg.

Vi utvikler og leverer energiberegningsprogrammet Simien til det profesjonelle markedet og tilbyr gratis energianalyse for private boligeiere gjennom tjenesten energiportalen.no.

Vi følger alle lover (jfr. EUs personvernforordning), og kommer ikke til å kontakte deg som privatperson i forbindelse med markedsføring, salg eller i andre sammenhenger. 

 

Datainnsamling og databehandling

For å ivareta våre kunderelasjoner generelt og for å oppfylle konkrete forpliktelser overfor kunder i henhold til tjenesteavtaler, trenger vi å behandle personopplysninger om deg i din rolle som kundekontakt eller bruker av en tjeneste. Dette gjør vi primært for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg og for å overholde loven.

Vi behandler også dine personopplysninger for å kunne gi deg best mulig service gjennom f.eks. markedsføring, tilbud og informasjon. Dette er våre såkalte berettigede interesser.

Enkelte behandlinger gjøres kun om du først har samtykket til det, f.eks. gjennom å delta på kundeundersøkelser. Du har rett til å motsette deg at vi bruker dine personopplysninger for direkte markedsføring og visse typer utsendelser. Slike utsendelser inneholder alltid en lenke som automatisk forhindrer fremtidige utsendelser.

Du kan i visse tilfeller ha rett til å begrense vår behandling av dine personopplysninger. Dette kan f.eks. være hvis vi ikke blir enige om vårt juridiske grunnlag for behandlingen. Det kan være personlige grunner som gjør at våre berettige interesser ikke oppveier dine rettigheter. Hvis du ønsker å begrense behandlingen eller har innvendinger til behandling av personlige grunner, vennligst ta kontakt med oss.

Personopplysninger vi behandler

I hovedsak behandler vi personopplysninger som du selv, eller som din arbeidsgiver, har gitt oss direkte. Vi kan også behandle opplysninger fra en tredjepart, f.eks. en bransjeforening eller data om potensielle kunder. Enkelte aktivitetsopplysninger samles inn digitalt når du logger inn som kunde på vår nettside. Dette er gjort i kvalitetssikrings- og utviklingsformål.

Vårt utgangspunkt er å ikke behandle flere personopplysninger enn hva som er nødvendig for vårt formål. Under følger informasjon om de vanligste personopplysningene vi håndterer:

 • Informasjon du oppgir i kontrakter og ved kjøp av tjenester.
 • Informasjon som vi mottar når du registrer deg for nyhetsbrev og andre utsendelser.
 • Informasjon vi mottar når du registrer deg til våre kurs eller webinarer/seminarer.
 • Informasjon vi mottar fra din arbeidsgiver.
 • Informasjon vi mottar når du besvarer spørreskjemaer eller andre undersøkelser.
 • Informasjon om tilbakemeldinger på bruk av våre tjenester.
 • Informasjon fra tredjepart om potensielle kunder.
 • Interne notater om kommunikasjon mellom oss og deg.

 

Informasjonskapsler (cookies) 

Vi identifiserer ikke enkeltbesøkende på våre offentlige nettsider.

Våre offentlig tilgjengelige hjemmesider, altså nettstedet du nå besøker, tar i bruk cookies og tilsvarende teknologi for å måle besøkstall og bruken av hjemmesidene. Her vil det ikke være mulig for oss å identifisere et enkeltindivid. Tekniske data kan også bli lagret, igjen med tanke på kvalitetssikring og videreutvikling.

Lagring og datasikkerhet 

Vi har utarbeider rutiner og praksis for å sikre at dine personopplysninger håndteres trygt. I utgangspunktet er det bare de i organisasjonen som trenger personopplysningene for å kunne utføre jobben sin, som skal ha tilgang til dem.

Vi lagrer de personopplysninger vi har berettiget interesse for å behandle, så lenge den berettigede interessen gjelder. All informasjon som vi samler inn, kan lagres i inntil to år etter at formålet med innsamlingen er avsluttet. Dette for å muliggjøre intern kvalitetssikring og for at oppdragsgiver kan kontrollere metode og resultat.

Alle våre lagringsområder har sikkerhetstiltak som skal forhindre at informasjon endres, kommer på avveie eller blir misbrukt. Interne rutiner er utarbeidet for å minimere risikoen for feilaktig behandling av data blant våre ansatte.

Dine rettigheter  

 • Du har alltid rett til å få vite hvilken informasjon vi har lagret om deg.
 • Du har alltid rett til å endre, slette, eller flyttet Informasjon vi har lagret om deg. 
 • Ved spørsmål kan du kontakte vårt personvernombud (se neste avsnitt).
 • Hvis du mener vi har håndtert dine personopplysninger i strid med reglene, så kan du klage til Datatilsynet.

Behandlingsansvarlig og Personvernombud 

Den ansvarlige for personopplysninger i Simien AS er daglig leder Nicolai Dirdal. Han har det overordnete ansvaret for håndteringen av personopplysninger vi samler inn.