NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake. Det er mulig å nå oss via telefonnumrene på «Kontakt oss»-siden.

NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake. Det er mulig å nå oss via telefonnumrene på «Kontakt oss»-siden.

NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.
Det er mulig å nå oss via telefonnumrene på «Kontakt oss»-siden.

Energirådgiver

Klima- og energirådgivningskampanjer

Våre klima- og energirådgivningskampanjer gjennomføres i samarbeid med fylkeskommuner, kommuner, banker og andre som ønsker å tilby sine innbyggere eller kunder muligheten til energirådgivning. 

Energirådgivningen skal motivere boligeiere, boligselskaper og bedrifter til å bruke energi mer effektivt og klimavennlig. I tillegg får boligeiere tilgang til Energiportalen for å analysere egen bolig 

Oppstartspakke klima- og energirådgivningskampanje

Det er viktig at våre kampanjer skal være enkle å gjennomføre. Derfor leverer vi en ferdig pakke med kampanjenettside, tilpasset energiportal, oppstartsmateriell og energifaglig innhold til bruk i egne kanaler. 

Vår erfaring er at en tett og god dialog før og under kampanjeperioden er nøkkelen til suksess. Vi pleier å sette opp et digitalt informasjonsmøte med alle involverte i forkant av kampanjen. Der går vi igjennom kampanjeplanen og tjenestetilbudet. 

energirådgivning

Hva kan energirådgivning bidra til?

Aktører som har benyttet seg av klima- og energirådgivningskampanje