Kursoversikt

Kurs og webinarer i Simien

Se neste kurs i skjemaet nedenfor. Vi arrangerer månedlige kurs i Simien for nye og eksisterende kunder. Vi tilbyr også kurs i Simien PRO for store og små grupper. Ta kontakt for mer informasjon.

Innføringskurs i Simien PRO

Kurset gir en grunnleggende kompetanse i bruk av Simien PRO og egner seg spesielt for nye brukere.

Kurset går over to dager og hver kursdag er fra kl. 12 til 14:

  • Dag 1: Innføring i Simien PRO og praktisk oppgave
  • Dag 2: Gjennomgang av oppgave og spørsmål

Pris: kr 6.000 eks. mva per deltager. Kurset gjennomføres på Teams. Påmelding av flere deltagere kan sendes til kjell@simenergi.no

Innføringskurs i Simien 6

Kurset gir en grunnleggende kompetanse i bruk av Simien 6 og egner seg spesielt for nye brukere.

Kurset går over to dager og hver kursdag er fra kl. 12 til 14:

  • Dag 1: Innføring i Simien 6 og praktisk oppgave
  • Dag 2: Gjennomgang av oppgave og spørsmål

Pris: kr 6.000 eks. mva per deltager. Kurset gjennomføres på Teams. Påmelding av flere deltagere kan sendes til kjell@simenergi.no

Kurs i beregning av ulike tiltakspakker i Simien 6

Kurset viser hvordan man kan beregne effekten av ulike tiltak i Simien. Det blir eksempler på hvordan tiltak påvirker hverandre, forklaring av parametre som kalkulasjonsrente, nåverdi og internrente og sammensetning av tiltakspakker.

Pris: kr 3.000 eks. mva per deltager. Kurset gjennomføres på Teams. Påmelding av flere deltagere kan sendes til kjell@simenergi.no