Kursoversikt

Kurs i Simien

Se neste kurs i skjemaet nedenfor. Vi arrangerer månedlige kurs i Simien for nye og eksisterende kunder. Vi tilbyr også kurs i Simien PRO for store og små grupper. Ta kontakt for mer informasjon.

Innføringskurs i Simien 6

Kurset gir en grunnleggende kompetanse i bruk av Simien 6 og egner seg spesielt for nye brukere.

Kurset går over to dager og hver kursdag er fra kl. 12 til 14:

  • Dag 1: Innføring i Simien og praktisk oppgave
  • Dag 2: Gjennomgang av oppgave og spørsmål

 

Pris: kr 6.000 eks. mva per deltager. Kurset gjennomføres på Teams. Påmelding av flere deltagere kan sendes til kjell@simenergi.no

Kurs i beregning av ulike tiltakspakker i Simien 6

Kurset viser hvordan man kan beregne effekten av ulike tiltak i Simien. Det blir eksempler på hvordan tiltak påvirker hverandre, forklaring av parametre som kalkulasjonsrente, nåverdi og internrente og sammensetning av tiltakspakker.

Pris: kr 3.000 eks. mva per deltager. Kurset gjennomføres på Teams. Påmelding av flere deltagere kan sendes til kjell@simenergi.no

 

Innføringskurs i Simien 6 tilpasset kommuneansatte

Kurset viser hvordan Simien kan brukes i forbindelse med byggesaker (TEK). I tillegg blir det en gjennomgang av hva som kreves ved energimerking av yrkesbygg.