NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

Hvordan få 150 000 kroner i Enovastøtte?

Private boligeiere kan få inntil 150 000 kroner i Enovastøtte ved oppgradering av bygningskroppen. Hensikten er å stimulere til omfattende energitiltak. Det er nødvendig å bruke en fagperson med energirådgivningskompetanse i forkant. Boligens energitilstand skal nemlig dokumenteres både før og etter oppgraderingen.

Mann sitter foran en skjerm og holder kurs på hjemmekontor.

Enova opererer i denne støtteordningen med tre energinivåer:

  • Tilnærmet passivhusnivå (nivå 1) kan gi 150 000 kroner i støtte
  • Tilnærmet lavenerginivå (nivå 2) kan gi 125 000 kroner i støtte
  • Tilnærmet TEK 10 (nivå 3) kan gi 100 000 kroner i støtte.

Spørsmålet er hvilket nivå som er riktig å legge seg på. I følge energirådgiver Svend Øvrebekk er det flere forhold som da må vurderes. I følge ham er det viktig å gjøre en lønnsomhetsberegning i tillegg til å teste ulike kombinasjoner av tiltak.

– Det er ikke én fasit på å oppfylle Enovas krav. Det kan være forskjellige veier til mål, sier Svend Øvrebekk.

Her kan du lese mer om støtteordningen «Oppgradering av bygningskroppen».

Kursholder Svend Øvrebekk er fornøyd med riggen sin. Her holder han to-dagers kurs inntil tre ganger i måneden.

Svend er kursholder for Simenergis Simien-kurs. Han har undervist på Teknisk fagskole i Stavanger i over 15 år, men også jobbet med energibruk som konsulent i det private. Simien ble han kjent med i 2008, som en av de aller første brukerne.

– Frem til da hadde jeg brukt utenlandske programmer. Og da jeg begynte å bruke Simien trodde jeg først det ikke var avansert nok, for det var så enkelt å bruke, forteller han.

Svend tenker tilbake til 2008 som kanskje det året han lærte mest om energibruk i bygg. Da var han rådgivende ingeniør, energi og miljø, med koordineringsansvar for prosjekteringen av det som skulle bli Norges høyeste bygg på Forus i Stavanger. Sintef Byggforsk bidro også med faglige råd, og mange spennede løsninger ble valgt.

Forprosjektet var vellykket og alt lå til rette for et signalbygg høyere enn Plaza-hotellet i Oslo. Men så kom finanskrisen, leietakerne forsvant og eierne tok ikke sjansen på å bygge det. Etter det valgte han å bli foreleser og veileder på fagskolen og har brukt Simien hyppig i undervisningen overfor studentene. Simien brukes av mange studenter i hovedprosjektene, hvor næringslivskontakt er viktig.

For tiden merker han stor interesse for kurset Energianalyse og tiltakspakker. Dette holder han månedlig i tillegg til introduksjonskurs i Simien 6 og Pro.

Kurset viser hvordan man kan beregne effekten av ulike tiltak i Simien. Deltagerne øver på hvordan tiltak kan settes sammen for å optimalisere energibruken og øke lønnsomheten i prosjektet. Elementer som kalkulasjonsrente, nåverdi og internrente inngår her. I tillegg til oppnåelse av energikarakter, senking av CO2-utslipp og tilpasning til kravene i Enova-søknader, for å nevne noe.

Det er mye å ta hensyn til for at modellene skal bli riktige, mener Svend. Han trekker fram et eksempel med varmetapstall og energibehov. To sentrale måleenheter som står sentralt for hvilket støttenivå bygget kan oppnå. Han forteller at varmetapstallet Enova operer med ikke helt stemmer med det vanlige varmetapstallet som står i Simien.

– Det er fordi de har tatt vekk ventilasjon og har bare med transmisjon og infiltrasjon i modellen sin, forklarer han. Dermed må dette justeres for at modellen skal bli riktig, noe som er viktig for å vurdere lønnsomheten ved de ulike nivåene, forklarer han.

I følge kursholderen er det slike ting et kurs som dette vil hjelpe til med. Det handler om å gjøre de gode vurderingene som er bærekraftige på sikt. Han mener det er viktig å stille seg spørsmål underveis.

– Er det nok med 25 000 kroner ekstra for å komme opp til neste nivå? Å få 100 000 kroner i støtte for en oppgradering som koster 400 000 kroner er jo ikke så verst det heller, mener Øvrebekk.

I kurset har han også med eksempler på yrkesbygg. Her har Enova kommet med en god pakke med investeringstøtte opp til 10 milloner kroner til energitiltak i eksisterende yrkesbygg. Byggprosjekter i eldre og/eller energikrevende bygg kan ha mye å tjene på støtten her.

Vi har tidligere skrevet om fremgangsmåten i Simien for hvordan energibesparelsen skal vises i yrkesbygg.  

Del med andre
Facebook
LinkedIn
Email