Støtte til energianalyse av næringsbygg i Viken

Viken fylkeskommune har bevilget en ramme på 2 millioner kroner til energianalyse av næringsbygg. Det er bedrifter som eier eller drifter bygg i Viken fylke som kan søke om tilskuddet. Ordningen er ment å dekke kostnader til blant annet ekstern energirådgivning.

Ønsker å redusere energibruken

Cirka 30 % av strømforbruket i Viken kan knyttes til næringsbygg, offentlige bygg og landbruk. Nå ønsker fylkeskommunen å få flere bedrifter til å kartlegge muligheten for energibesparelser i egne bygg.

Hensikten med støtteordningen er å redusere energibruken i fylket. Både som et klimatiltak, men også for å hjelpe bedrifter til å spare strøm og få ned kostnadene, sier Annette Lindahl Raakil i Viken fylkeskommune. Hun er fylkesråd for plan, klima og miljø og har vedtatt ordningen.

Vi tror mange bedrifter ønsker hjelp til å finne ut hva som er riktige tiltak å gjøre. Ekstern energirådgivning og kartleggingen av mulighetene, er derfor et smart sted å begynne, mener Gerd Jacobsen, klimarådgiver i Viken fylkeskommune.

Annette Lindahl Raakil
Annette Lindahl Raakil er fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken fylkeskommune.
Hun har vedtatt ordningen. Foto: Morten Brakestad

Enkel søknadsprosess

Selv om det følger en rekke kriterier for tildeling av midler, mener hun at utfylling av søknadsskjemaet er overkommelig for de fleste. Og legger til at det kan søkes om tilskudd for opp til 50 000 kroner eller maksimalt 50 % av de totale kostnadene for gjennomføring av energianalyse/kartlegging.

Energianalysen må gjennomføres innen 1. november 2023 og det er førstemann-til-mølla prinsippet som gjelder.

Her kan du lese mer om tilskuddsordningen og hvordan bedriftene kan søke

Langsiktig satsing mot lavutslippssamfunnet

Viken fylkeskommune har siden 2021 tilbudt gratis objektiv energirådgivning til private boligeiere i alle kommunene i fylket. Ordningen blir videreført i år og nå får også borettslag og sameier i hele fylket tilbud om dette.

I fylkeskommunen har vi et langsiktig mål om å kutte klimagassutslipp med 80 % innen 2030 og bli et lavutslippssamfunn innen 2050. En tilskuddsordning for bedrifter som har en utløsende effekt for å gjennomføre tiltak, er et viktig bidrag til dette, forteller hun.

Ekstra mulighet for lokale energirådgivere

En ekstra gevinst ved støtteordningen er at det også kan bidra til flere oppdrag for energirådgivere i fylket. Vi tror derfor at mange av Simiens kunder vil kjenne sin besøkelsestid. Enten det er energirådgivning, befaring i forkant av energianalysen, og/eller utarbeidelse av selve kartleggingen.

Å finne de riktige kombinasjonene av tiltak kan bety store besparelse i både kWh og kostnader for bedriftene. Da gjelder det å finne ut hva som påvirker energibruken i de ulike byggene.