Hvordan senke årlige energikostnader?

Høye energipriser over tid gjør at mange byggeiere vurderer ulike tiltak for å senke energikostnadene. Ved å gjøre en energianalyse i Simien kan du plukke ut enøk-tiltak som gir mest besparelse i forhold til investeringskostnaden. 

Strømstøtte bedrifter

Gjennom regjeringens strømstøtteordning kunne bedrifter, omfattet av denne ordningen, få dekket 50 prosent av investeringskostnaden for enøk-tiltak. Dette er, i motsetning til den akutte strømstøtten, et langsiktig tiltak som vil gi varig reduserte strømkostnader. Å velge de riktige tiltakene blir da viktig.

Finn lønnsomme kombinasjoner

Når energiprisene stiger er det mange tiltak som plutselig blir mye mer lønnsomme. Å sette sammen tiltakspakker som senker årlige energikostnader er derfor blitt mer aktuelt det siste året. Simien gjør det enkelt å prøve ut ulike kombinasjoner av tiltak. Det er fornuftig siden de enkelte tiltakene påvirker hverandres lønnsomhet. Det er også mulig å prøve ut ulike scenarier for energiprisens utvikling. 

Mye tyder på at behovet for enøk-tiltak vil vedvare også etter at energitilskuddsordningen er blitt historie. 

Hvilke tiltak kan du gjøre?

Det er nyttig å vite hvilke kilder som påvirker energibruken i bygg. Vi deler derfor de ulike tiltakene inn i forskjellige kategorier.

Bygningskroppen

Tiltak her består i å senke varmetapet i bygningen. Etterisolering, utskifting av vinduer og tiltak for tetting er de mest vanlige. Disse kalles ofte passive tiltak. Det er relativt enkelt å legge inn data for disse tiltakene i Simien.

Tekniske systemer

Her gjelder tiltak for å effektivisere oppvarming, kjøling og ventilasjon. Det kan være både utskifting av komponenter og effektivisering av driften. Beskrivelse av disse tiltakene krever god systemforståelse.

Internlaster

Dette er varme som tilføres bygget innenfra. Slike interne varmekilder kan være lys, datamaskiner, hvite- og brunevarer og annet elektronisk utstyr. Varme som tilføres fra personer som oppholder seg i bygget, regnes også med her. Det mest vanlige tiltaket er mer energieffektivt lys og utstyr, men det kan også være automatisk styring av internlastene.

Inneklimatiltak

Målsetningen for tiltak kan også være å bedre inneklimaet i bygningen. Typiske tiltak vil være endring i ventilasjonsanlegget og solskjerming. Som oftest blander man ikke disse tiltakene inn i en energianalyse. 

Teste kombinasjoner av tiltak

Listen over enkelttiltak viser at det er mange ting som er mulig å gjøre. Spørsmålet er hva som vil lønne seg over tid. Vil det for eksempel lønne seg å etterisolere vegger og tak, eller investere i varmepumpe og solceller?

Gjør man tiltak på bygningskroppen vil behovet for oppvarming bli mindre. Da vil oppgradering av oppvarmingsanlegget bli mindre lønnsomt, enn det ville vært som enkelttiltak.

Simien gjør det mulig å teste ut mange kombinasjoner av tiltak. Resultatene viser både årlig energibesparelse, årlig senkning i energikostnader og lønnsomheten i valgte tiltak. Dermed er det mulig å velge den optimale kombinasjonen av tiltak ut fra den aktuelle bygningen og målsetningen til byggeier. 

GDPR: Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre tjenesten vår, spore og analysere, huske preferanser, osv. Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du i disse informasjonskapslene. Klikk på «Info»-knappen for å lese våre retningslinjer for personvern.