NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

Byggmesterforbundet og Simien samarbeider om energieffektivisering

I en verden hvor energieffektivisering blir stadig viktigere, har Byggmesterforbundet og Simien inngått et samarbeid for å spre kunnskap om mer energivennlige bygg.

energieffektivisering blir stadig viktigere. Samarbied med byggmesterforbundet

Gjennom samarbeidet arrangeres det spesialiserte kurs og webinarer som dekker alt fra bygningsfysikk til ulike energiløsninger. Disse arrangementene gir deltagerne et dypdykk i tekniske krav for arbeid på eksisterende bygg, effektive tiltak som forbedrer klimaskallet og en detaljert forståelse av ventilasjonssystemer og varmepumpeteknologier.

Den økende etterspørselen etter spesialkurs som dette vitner om en bransje i endring, hvor fagfolk søker dyptgående kunnskap om de tekniske aspektene ved moderne bygging.

En viktig del av kurssatsingen handler om hvordan man kan spare strøm med som solenergi eller varmepumpe. Dette er spesielt relevant i lys av EU sine krav om energieffektivitet, som også i Norge vil sette strenge mål for reduksjon av energibruk i både nye og eksisterende bygg.

På kursene deler kursholderne Nils Jørgen Brodin fra Byggmesterforbundet og Knut Olav Knutsen fra Simien sine erfaringer og kunnskap om hvordan teori kan omsettes til praksis. Og hvordan utnytte potensialet som ligger i energieffektiviseringstiltak.

Samarbeidsavtalen gir medlemmer av Byggmesterforbundet flere gunstige fordeler. Dette er rabatt på energiberegningsprogrammet Simien og kursavgifter. I tillegg gis gratis kundesupport i bruk av programmet samt tilgang til oppdateringer i henhold til regulatoriske krav. Disse fordelene sikrer at byggmestere ikke bare sparer penger, men også får tilgang til de ledende verktøyene og teknologiene i bransjen.

Med økende fokus på energieffektivisering i samfunnet er byggmestere godt posisjonert til å tilby unik veiledning til boligeiere. Med de tekniske ferdighetene og kunnskapen fra Byggmesterforbundets og Simiens kurs kan byggmestere tilby verdifull innsikt og gode råd til byggeiere. Det handler om hvordan man best kan oppgradere boliger for å redusere energibruken og øke bokomforten.

Samarbeidet mellom Byggmesterforbundet og Simien er et eksempel på hvordan teknologiske fremskritt og faglig fornyelse kan gå hånd i hånd for å møte fremtidens utfordringer og bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Del med andre
Facebook
LinkedIn
Email

Relevante saker

Norges ledende leverandører av BIM-løsninger, Sogelink Focus Software

Fra BIM modeller til energimodeller

Simenergi inngår strategisk samarbeid med en av Norges ledende leverandører av BIM-løsninger, Sogelink Focus Software. Samarbeidet vil gjøre det mulig å overføre bygningsdata fra BIM modeller til energimodeller.

Les mer »