NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

Enova-støtte til yrkesbygg og boligselskaper

Enova øker satsingen på energieffektivisering av bygg og lanserte i september 2023 nye programmer for eksisterende bygg. Her vil yrkesbygg og boligselskaper kunne få investeringsstøtte og det vil være konkurranse om støttemidlene.

I følge utviklingssjef Kjell Dokka vil det være ulike fremgangsmåter for å simulere energibesparelsen i Simien.

Kjell Dokka - Enova støtte yrkesbygg

Enova-støtten vil være spesielt attraktiv for eldre og/eller energikrevende bygg siden potensialet for å forbedre energistandarden her er stor.

Støtten dekker inntil 30 % av kostnadene (maksimalt 10 millioner kroner) og innbefatter blant annet innkjøp av materiell og tjenester. I kriteriene står det at rådgivere og andre kompetente aktører kan bistå prosjekteier, men ikke stå som søker. 

Ett annet krav er at alle byggene som omfattes av søknaden skal være energimerket. Energiattesten skal vise dagens energistandard og være datert etter 15. juni 2015. Har ikke bygget dette må det gjennomføres energimerking før søknaden sendes inn. 

Det er beregnet levert energi som skal brukes og tiltakene skal minimum redusere behovet med 20 % for hvert bygg. Energiforbedringen oppgis i kWh.

Kravet til 20 % reduksjon i levert energi baserer seg kun på energimerkesimuleringer (og opplasting til EMS) av før- og ettertilstand. Det betyr at det brukes normerte verdier fra NS3031:2014.

For å vise besparelsen i Simien må man kjøre energimerkesimuleringer med før- og ettertilstanden. Målepunktet er beregnet levert energi ved normalisert klima.

Når det gjelder bygningsintegrert energiproduksjon (f.eks. solceller) er det kun produksjon som kan nyttiggjøres i bygningen som kommer til fratrekk.

For flerfunksjonsbygninger som faller under flere bygningskategorier (f.eks. forretningsbygg og kontorer) må man produsere energimerker av før og ettertilstanden for hver enkel del. Det er summert besparelse som skal ligge til grunn.

Kravet til 20 % reduksjon gjelder her på bygningsnivå. Det er i dag ikke mulig å produsere energiattester for hele leilighetsbygg. Det vil derfor være tilstrekkelig å lage en rapport basert på resultatene man får ut av simuleringer av før- og ettertilstanden i Simien.

Signalene vi har fått fra Enova er at det også her skal brukes normerte verdier fra NS3031:2014.

Enova har satt opp seks søknadsfrister for yrkesbygg i 2024 og to for leilighetsbygg. Det planlegges også støtte i 2025.

Del med andre
Facebook
LinkedIn
Email

Relevante saker