NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

Storbrukerne tar i bruk mulighetene i Simien PRO

Kjell Dokka holder presentasjon i møterom

Siden vi lanserte Simien PRO i november 2022 har antall brukere økt jevnt og trutt. Per februar 2024 bruker over 1600 fageksperter og studenter programmet til prosjektering og dokumentasjon eller utdannelse. Mange av disse er tidligere Simien 6-kunder. Nå ønsker storbrukerne kurs for å nyttegjøre seg de nye funksjonene. Les hvorfor og hva de får ut av det.

Kjell og Tor Helge Dokka står bak Simien. De lanserte første versjon i 2008. Kjell er utviklingssjef for Simien og kursholder når selskaper ønsker å lære opp sine brukere i programmet. Tor Helge jobber til daglig i Skanska, men er også med i fagnettverket som jobber med å videreutvikle Simiens beregningskjerne og skybaserte plattform, basert på brukernes tilbakemeldinger.

– På starten av 1990-tallet var det stort sett bare VVS-ingeniører som gjorde energiberegninger. I dag er det arkitekter, takstmenn, byggmestere og ganske mange andre yrkesgrupper som også gjør det. Vi gjorde kompliserte beregninger såpass mye enklere at også andre kunne gjøre det, uten å måtte ha VVS-kompetanse. De siste 10 årene har det vokst frem egne rådgivere innen energi som gjør slike beregninger, og så og si alle disse bruker Simien, forteller Kjell.

Utviklingssjef Kjell Dokka holder kurs for å lære brukerne om de nye mulighetene i Simien PRO. Her besøker han GK Norge AS.

Simiens mange versjoner opp gjennom årene har tradisjonelt fulgt regulatoriske endringer.

– I 2010 kom energimerkeordningen, som vi implementerte og ble til en ny versjon. Så var det passivhusstandarden i 2011, TEK 10. Og det siste store var i 2016 med ny TEK. Det nye nå er at brukerne stiller krav og melder tilbake hvilke nye funksjoner de ønsker seg. Derfor har vi ansatt flere utviklere som jobber på den skybaserte løsningen Simien PRO, med både utvikling og fiksing av bugs, forklarer Kjell.

I dag er opptil 25 personer med på å utvikle Simien videre, på ulikt vis. Enten som ansatte eller eksternt tilknyttede fageksperter med spisskompetanse innen energiområdet. Foruten teknisk utvikling handler mye også om opplæring og support, noe som er nødvendig for å utnytte de mange mulighetene som ligger i fagsystemet.

Termoenergi Norge AS, GK Norge AS og Caverion Norge AS har alle brukt Simien lenge. Siden det er mange rådgivere i disse selskapene som bruker programmet daglig har de inngått flerbrukeravtale.

Felles for disse er at de også har hatt introkurs med Kjell Dokka for å bli kjent med de nye funksjonene som finnes i den skybaserte versjonen. Tilbakemeldingen fra kursdeltagerne er at de får svar på spørsmålene sine og at eksemplene er gode. I tillegg blir Kjell omtalt som en kunnskapsrik fagperson med god formidlingsevne.

Øystein Fjellheim, fagansvarlig VVS i Caverion Norge AS ønsket seg en rask og effektiv overgang når alle rådgiverne skulle begynne å bruke Simien PRO.

 – I Caverion bruker vi Simien som et sentralt verktøy i våre energiprosjekter og -tjenester og har brukt programmet i lang tid, forteller Fjellheim. Nå ønsket han og teamet å få mer kjennskap til detaljene i de nye funksjonene:

  • Mer detaljert modellering av varmesentraler, spesielt varmepumper og effektprofiler ved ulike utetemperaturer
  • Mer detaljerte inneklimavurderinger
  • Tilpassede bruksprofiler for internlaster
  • Automatisk opplasting til Energimerkesystemet
  • Klimagassutslippsberegninger
  • Skybasert løsning med automatiske oppdateringer og feilrettinger, og mulighet for samarbeid på tvers i Caverion
  • Mulighet for felles modellmaler
Øystein Fjellheim er fagansvarlig VVS i Caverion Norge AS.

Caverion bruker programmet innenfor alle sine energitjenester: energirådgivning, energikartlegging, energimerking og energisparekontrakter. De brukes også når de skal dokumentere ytelsen til leveranser innenfor energi, miljø og inneklima i ulike faser av byggprosjekter.

Ifølge Fjellheim er Simien PRO en sentral del av hverdagen til energiteamet I Caverion.

– Spesielt innenfor energisparekontrakter hvor Caverion garanterer besparelser, er presisjonsnivået i modellering og tilliten til resultater fra programmet helt sentral, avslutter han.

– Vi har siden 2010 benyttet Simien 5/6. I forbindelse med den nye versjonen så er det en del endringer og vi ønsket opplæring om disse endringene direkte fra kilden, forteller Jarle S. Johannessen, daglig leder i Termoenergi Norge AS.

Hos Termoenergi er de 10 ingeniører som bruker programmet daglig. Ifølge Johannessen brukes programmet til prosjektering og dokumentasjon av energiytelser og inneklima i nybygg og ved rehabilitering, samt dokumentasjon mot BREEAM-NOR og energimerking.

Fagspesialist Espen Aronsen i GK Norge AS har kjent Kjell i over 20 år. Han har til og med brukt et inneklima-program, som var en forløper til Simien.  – Simien PRO er en del av de verktøyene vi bruker for å standardisere prosjektering og dokumentering i GK, forteller han.

Espen Aronsen er fagspesialist i GK Norge AS.

GK Norge er en av åtte enterprise-kunder, noe som betyr at de betaler en fast pris for avtalen og så kan et ubegrenset antall brukere ha lisens.

Ifølge Aronsen bruker GK Norges ingeniører Simien til en rekke oppgaver: Energimerking, årssimuleringer på energi, kjøle og varmebehovsberegninger på bygg og romnivå, dimensjonering av varmepumper, evaluering/prioritering av energibesparende tiltak også økonomisk, samt inneklimaberegninger PMV/PPD.

Del med andre
Facebook
LinkedIn
Email