7 grunner til å energiberegne bygg i skyen

Tradisjonelle energiberegningsprogrammer har til nå vært tilgjengelig som nedlastbar programvare eller avanserte regneark. Det har gitt begrensede muligheter for ny brukervennlig funksjonalitet. Nå når energiberegning av bygg skjer i skyen, er mye forandret.

1. Installasjon er unødvendig

Når programmet ligger i skyen har du tilgang til programmet med en gang. Du slipper å vente på at leverandøren skal sende deg programmet til nedlastning og at installasjonen må godkjennes av sikkerhetsansvarlig. Alt dette gjøres enkelt i løpet av få minutter. Dessuten spiller det ikke noen rolle om du bruker Mac eller PC. Nettleseren din ser ikke forskjell på det.

2. Oppdateringer og feilrettinger skjer automatisk

Det er en trygghet i at feilrettinger og oppdateringer skjer automatisk i skyen. Dermed skjer endringene raskere enn om du skulle få tilsendt en oppdateringsfil, som gjerne bedriftens systemoperatør må få installert. Med alltid siste versjon er du trygg på at programmet ditt evaluerer mot gjeldende forskrifter og energimerkeordningen. Og skulle det oppstå en feil, vil problemet bli løst uten at du trenger å gjøre noe selv.

3. Enkelt å administrere brukere og prosjekter

Som administrator har du full fleksibilitet til å opprette så mange brukere du ønsker. Du kan også fjerne brukere som ikke skal ha tilgang lenger. En administrator har dessuten adgang til alle prosjekter og kan for eksempel overføre et prosjekt til en annen bruker. Siden det skybaserte programmet har automatisk versjonshistorikk er det enkelt å bygge videre på gamle modeller.

4. Større fleksibilitet i det daglige

Nå trenger du bare internettforbindelse og en nettleser for å kunne utføre energiberegninger. Det gir deg frihet til å jobbe med prosjektene der det passer deg og ditt team best. Med felles server for felles prosjekter blir det enkelt å sende prosjekter frem og tilbake mellom ulike brukere.

5. Tryggere datalagring

Det hender at bærbare PCer og Macer blir stjålet eller forsvinner på annet vis. Mer kritisk er det hvis sensitive data kommer på avveie eller går tapt i en brann. Siden dataene dine automatisk lagres i skyen er de heldigvis ikke tapt hvis noe galt skjer. Det er fordi de er tatt vare på av nettskyleverandøren som kjører backup jevnlig. Nettskyleverandøren har også servere plassert på flere steder, nettopp for å ivareta sikkerheten din på best mulig måte.

6. Mer effektiv energimerking

Et skybasert energiberegningsprogram med adressesøk mot matrikkelen kan hente ut offisiell energiattest med ett klikk. Den eneste forutsetningen er at du er registrert som energirådgiver hos Enova. Det sparer du tid på.

7. Enklere å integrere ny brukervennlig funksjonalitet

I dag er det vanlig at selskaper med ulik kompetanse samarbeider for å dekke nye kundebehov. Det går raskere og løsningen blir som oftest bedre enn om man skulle gjort alt selv. I en skybasert verden kan ny funksjonalitet integreres og verdiøke tjenesten. For eksempel vil det bli mulig å overføre bygningsdata fra BIM modeller til energimodeller.