NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

Skanska, Piscada og Simien etablerer nytt selskap for energiovervåking og driftsoptimalisering av bygg

SmartTune AS ble etablert i Oslo, 17. Juni 2024.

Skanska Norge AS, Piscada AS og Simien AS inngår strategisk samarbeid og etablert det nye selskapet SmartTune AS. SmartTune skal tilby fremtidsrettede løsninger for overvåking og optimalisering av energibruk i bygninger.

Etablering av SmartTune selskap for energiovervåking og driftsoptimalisering av bygg
SmartTune vil bidra til flere energieffektive bygg i fremtiden, sier Nicolai Dirdal, CEO i Simien AS og Christoffer Hernæs, CDO i Skanska Norge AS.

Skybaserte simuleringer i sanntid og avansert maskinlæring

Formålet med SmartTune er å lukke gapet mellom den prosjekterte energiytelsen og den faktiske ytelsen til et bygg, også kalt «the energy performance gap». Ved hjelp av skybaserte simuleringer i sanntid og avansert maskinlæring hjelper SmartTune byggeier til å forstå hvor og hvorfor dette gapet oppstår. Denne informasjonen er viktig for å kunne gjøre tiltak som optimaliserer energiytelsen, bedrer inneklimaet og reduserer driftskostnadene i hele byggets levetid.

Tydelig mål om å skape en mer bærekraftig byggebransje

– Vi ser frem til å kunne hente ut kommersiell effekt gjennom å ta SmartTune videre fra et forskningsprosjekt til et etablert selskap sammen med våre partnere Piscada og Simien. Det er summen av de tre partenes unike kapabiliteter som gjør det mulig å realisere det kommersielle potensialet sier Christoffer Hernæs, CDO i Skanska, og styreleder i det nyetablerte selskapet.

– Å investere i innovative programvareselskaper med tydelige mål om å skape en mer effektiv og bærekraftig byggebransje er kompletterende for vår kjernevirksomhet. Samarbeidet gir oss en unik mulighet til å bruke vår bransjekunnskap i utvikling av avanserte digitale løsninger som bidrar til flere energieffektive bygg i fremtiden, sier Hernæs. 

SmartTune gjør det mulig
å "tune inn" bygget

  For Piscada er dette en fantastisk mulighet til å utvide vårt tilbud innen energistyring, sier Torgeir Pedersen, CEO i Piscada.

– Ved å kombinere våre skybaserte løsninger med Skanskas bransjeerfaring og Simiens avanserte analyser, kan vi tilby noe helt nytt til markedet. Omsatt til energi, har byggeier fått et lavere energiforbruk i bygget sitt enn hva som har vært mulig tidligere. Dette som følge av mer innsikt i hvordan bygget fungerer og dermed bedre forutsetninger for å kunne «tune inn» bygget, sier Pedersen.

Torgeir Pedersen, CEO i Piscada.
Torgeir Pedersen, CEO i Piscada.

Unikt grunnlag for å lære mer om bygget

Simien ser også store fordeler ved samarbeidet. Selskapet vil i begynnelsen stå for den daglige driften i SmartTune og inneha rollen som teknisk prosjektleder.

– Vår ekspertise innen maskinlæring vil spille en sentral rolle i utviklingen av SmartTunes teknologi, sier Nicolai Dirdal, CEO i Simien.

 Vi har allerede installert en tilbakemeldingsmodul i signalbygget Vertikal Nydalen. Denne gir eierne svar på brukernes inneklimaopplevelser. Kombinert med simuleringsdata fra vårt beregningsprogram Simien PRO og reelle klima- og driftsdata fra Piscada, får vi et samlet datagrunnlag som analyseres i sanntid. Dermed har vi et unikt grunnlag for lære mer om bygget og optimalisere energibruken, avslutter Dirdal.

Skanska AS er en ledende aktør innen bygg- og anleggsbransjen i Norge, kjent for sitt sterke fokus på bærekraft og innovasjon og grønn forretningsutvikling. Piscada AS utvikler innovative skybaserte software-løsninger for drift, overvåkning og analyse av tekniske installasjoner i bygg. Simien AS er Norges ledende teknologiselskap for energiberegning av boliger og næringsbygg.

SmartTune AS bygger på forskningsprosjektet SmartTune

Forretningsidéen til SmartTune AS bygger på forskningsprosjektet SmartTune og doktorgradsavhandlingen til Niels Lassen, Dr.Ing. og sjefsrådgiver i Skanska Teknikk.

Allerede høstet mye læring fra pilotprosjekter

–  SmartTune er i praksis en digital tvilling for byggets energibruk og inneklima. Ved å kombinere data fra designfasen (SIMIEN-modell), driftsfasen og brukertilbakemeldinger får vi med en helt ny type driftsverktøy høyverdige data, som gir oss mange spennende muligheter som andre verktøy ikke har.

Vi har allerede høstet mye læring av løsningen i pilotprosjekter som Powerhouse Telemark og Vertikal Nydalen. Nå gleder vi oss til å dele løsningen med flere og utvikle den videre i eget selskap, sier Lassen.

Forretningsideen til SmartTune AS bygger blant annet på doktorgradsavhandlingen til Niels Lassen, Dr.Ing. og sjefsrådgiver i Skanska Teknikk.
Forretningsideen til SmartTune AS bygger blant annet på doktorgradsavhandlingen til Niels Lassen, Dr.Ing. og sjefsrådgiver i Skanska Teknikk.
Del med andre
Facebook
LinkedIn
Email