Om oss

Ledende teknologiselskap

Simien er Norges ledende teknologiselskap for energiberegning av boliger og næringsbygg.

Vårt langsiktige mål er at teknologien vår skal være førstevalget når fremtidens klimaeffektive bygg skal designes, sertifiseres og verifiseres. Derfor jobber vi hver dag for å bidra til lavere energibruk og mindre utslipp gjennom teknologien vi utvikler. 

Byggenæringen og bankene trenger mer kunnskap, data og riktig teknologi for å løse klimautfordringene.

EUs taksonomi gir skjerpede energikrav til boliger og næringsbygg

Energieffektive bygg har høyere markedsverdi

Energikompetanse trengs for å utvikle et bærekraftig fagsystem

Våre eiere

Simien AS eies idag av Ambita AS (12,94%), Entelligens AS (21,57%), Netcentric AS (9,41%), Programbyggerne AS (21,57%) og Skanska Norge AS (34,51%). Å ha strategiske partnere med høy kompetanse både innen energi og bygningsfysikk er svært verdifull for videre utvikling. 

Fagnettverket Simenergi samlet

Hils på vårt fagnettverk

Vårt fagnettverk utgjør kjernen i arbeidet med å optimalisere og videreutvikle Simien beregningskjerne og skybaserte plattform.

Simien er gratis for studenter

Flere høyskoler tilbyr Simien gratis via studieprogram i energisimulering av bygning.

Sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift

Som sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift jobber vi aktivt for å redusere vår belastning på miljøet. Vi dokumenterer vår innsats gjennom den årlige klima- og miljørapporten, som vi gjerne deler på forespørsel.