SmartTune

SmartTune simulerer energibruk i sanntid

SmartTune er et skybasert verktøy for overvåking og forbedring av smarte energieffektive bygg. Løsningen overfører Simien-beregninger fra designfasen til byggets energioppfølgingssystem for sanntidsberegninger. 

Hva løser SmartTune?

Sammenligning av prosjektert og reell energibruk viser store variasjoner. Bygg i driftsfasen bruker fra 2 til 2,5 ganger så mye energi som de er designet for. Ved å koble sammen energiberegningen gjort i Simien PRO med byggets energimålere, oppnås flere fordeler.

Hvorfor SmartTune?

Det brukes i dag store ressurser på å dokumentere energibruk, effektbehov og inneklima i designfasen av bygg. Særlig gjelder dette ambisiøse prosjekter av typen nesten-nullenergi, plusshus, Powerhouse, eller nullutslipp.

I de fleste tilfeller brukes lite av den prosjekterte informasjonen til oppfølging og innjustering av bygg i driftsfasen.

Slik virker SmartTune

1. Modell overføres

Beregningsmodell fra Simien PRO overføres til byggets energioppfølgingssystem.

2. Sanntidskjøring

Modellen kjøres hvert døgn, gjerne med virkelige klimadata, reelle driftstider, osv.

3. Analyse

Prosjektert energibruk sammenlignes med reell, for læring og optimalisering.

SmartTune pilotkunder

Vertikal Nydalen

Powerhouse Telemark

Plusshus Powerhouse Telemark

Spørsmål og svar

SmartTune er et resultat av et forskningsprosjekt hvor Skanska Norge AS, Piscada AS og Simenergi AS har deltatt.

  • Prosjekterende som følger sine bygg i driftsfasen for kvalitetssikring, kontroll og erfaringsbasert læring.
  • Driftsansvarlige som evaluerer virkelig energiytelse med prosjektert for innregulering eller feilsøking.
  • Energirådgivere som trenger verktøy for å kvalitetssikrede sine råd om energitiltak, sparing og effektutjevning.

Mer om SmartTune