Simulering av energibruk og inneklima i bygg

Hvorfor velge SIMIEN?

Start video

Simien er et unikt simuleringsverktøy for bygg!

For raskere energimerking, evaluering mot TEK og bedre lønnsomhetsvurdering. Riktigere og raskere energiberegninger skaper tillit i markedet og mer fornøyde kunder.

Velg funksjonalitet

Simien PRO

For detaljerte energianalyser, rask energimerking og evaluering mot forskrift. Skyløsning basert på SN-NSPEK 3031:2021.

Simien 6

For energimerking, evaluering mot forskrift og energianalyser. Windowsbasert programvare som bygger på NS3031:2014

3 steg til ferdig prosjekt

Illustrasjon

1. Byggdata

Planlegging
Adressesøk
Modellering

2. Simulering

Energiberegninger
Evaluering
Energimerking

3 Resultat

Vurdering
Rådgivning
Overlevering

1300 bedrifter bruker Simien