Simulering av energibruk og inneklima i bygg

Hvorfor velge SIMIEN?

Start video

Velg funksjonalitet

Simien PRO

For detaljerte energianalyser, rask energimerking og evaluering mot forskrift. Skyløsning basert på SN-NSPEK 3031:2021.

Simien 6

For energimerking, evaluering mot forskrift og energianalyser. Windowsbasert programvare som bygger på NS3031:2014

Hvorfor velge SIMIEN?

Start video

Velg funksjonalitet

Simien PRO

For detaljerte energianalyser, rask energimerking og evaluering mot forskrift. Skyløsning basert på SN-NSPEK 3031:2021.

Simien 6

For energimerking, evaluering mot forskrift og energianalyser. Windowsbasert programvare som bygger på NS3031:2014

3 steg til ferdig prosjekt

Et unikt simuleringsverktøy for bygg!

For raskere energimerking, evaluering mot TEK og bedre lønnsomhetsvurderinger.
Riktigere og raskere energiberegninger skaper tillit i markedet og mer fornøyde kunder.

Illustrasjon

1. Byggdata

Planlegging
Adressesøk
Modellering

2. Simulering

Energiberegninger
Evaluering
Energimerking

3 Resultat

Vurdering
Rådgivning
Overlevering

1300 bedrifter bruker Simien

1300 bedrifter bruker Simien

Logo Cowi
Logo Norconsult
Logo NTE
Logo Skanska
1300 bedrifter bruker Simien
Logo Cowi
Logo Skanska
Logo Norconsult
Logo NTE