NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

Innføring i Simien 6

Kurset gir deg en grunnleggende innføring i bruk av Simien 6. Du får vite hvordan Simien henter riktige inndata og verdier, regner ut energibruken og evaluerer mot aktuelle forskrifter og standarder. Spesielt i forbindelse med Enova-søknader og Energimerking er det viktig å kjenne godt til dette.

Kurset viser kort hvordan du kan beregne effekten av ulike tiltak og hvordan disse kan settes sammen for å optimalisere energibruken og øke lønnsomheten i prosjektet. Hvordan strømpriser og byggekostnader påvirker nedbetalingstider og lønnsomhet belyses.

To eksempler gjennomgås: 

  • Et enkelt, eldre hus som bygges opp fra bunnen av. De enkelte elementene forklares og utdypes. To tiltak med kort forklaring av de økonomiske beregningene legges inn.
  • Et næringsbygg som er delvis ferdig modellert. Manglende elementer som varmepumpe og solceller legges inn. Det vises hvordan bygningen kan forbedres fra TEK-standard til NZEB- og Plusshus-standard. Likheter og forskjeller med Simien PRO vises kort i lys av dagens gjeldende standarder, strømpriser og beregning av lønnsomhet.
Hvor

Kurset er nettbasert og foregår på Zoom. Det går over to dager, fra kl 12 til 14.

Forkunnskaper

Ingen spesielle forkunnskaper kreves. Det er mulig å følge kurset uten tilgang til Simien 6, men du får et bedre utbytte hvis du har programmet.

Pris

Kurset er gratis for brukere med årlig brukerlisens og studenter/undervisere. For brukere uten årlig brukerlisens er prisen 6000 kr eks. mva. per bruker. 

Kursdatoer

Påmelding skjer via Zoom Event. For spørsmål, kontakt oss på e-post: post@simien.no eller telefon: 948 14 778.

03. og 05. september 2024

01. og 03. oktober 2024

29. og 31. oktober 2024

Simien aktuelt