NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake. Det er mulig å nå oss via telefonnumrene på «Kontakt oss»-siden.

NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake. Det er mulig å nå oss via telefonnumrene på «Kontakt oss»-siden.

NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.
Det er mulig å nå oss via telefonnumrene på «Kontakt oss»-siden.

Tilbyr kurs i energianalyse og tiltak

Siden 2014 har vi holdt kurs for brukere av Simien. Hver måned holder vi introkurs i Simien PRO og innføringskurs i Simien 6 digitalt. Det tredje kurset handler om energianalyse og tiltakspakker. Det har vist seg å bli mer og mer aktuelt.

Mann presenterer graf på storskjerm
Utviklingssjef Kjell Dokka har holdt kurs i Simien siden 2014. Nå inngår også kurs i energianalyse og tiltakspakker i tilbudet.

Energiøkonomisering skal bidra i det grønne skiftet

Nye tider fører til nye opplæringsbehov. Med kraftig stigende energipriser er det mange tiltak som blir mye mer lønnsomme. Å sette sammen optimale tiltakspakker som senker årlige energikostnader, er derfor blitt mer aktuelt.

Kurset viser hvordan man kan beregne effekten av ulike tiltak i Simien. Det gis eksempler på hvordan tiltak påvirker hverandre og hvordan tiltakspakker kan settes sammen. Kurset forklarer også viktige parametere som kalkulasjonsrente, nåverdi og internrente.

Ulike tiltak påvirker hverandre

Det er viktig å vite at tiltak påvirker hverandre i stor grad. For eksempel vil tiltak på bygningskroppen (etterisolering, nye vinduer, tetting, osv.) gjøre at tiltak på oppvarmingsanlegget blir mindre lønnsomme (fordi oppvarmingsbehovet synker).

Det er ofte ganske kompliserte sammenhenger mellom ulike tiltak. Her kan Simien brukes til å teste ulike kombinasjoner av tiltak slik at man kommer fram til den beste tiltakspakken.

Kurset kommer også inn på andre bruksområder for tiltaksmodellen:

  • Oppnåelse av en gitt energikarakter ved energimerking
  • Senking av årlige CO2-utslipp pga. energibruk
  • Beskrivelse av ulike alternative løsninger i prosjekteringsfasen
  • Tilpasning av kravene i Enova-søknader

Kurset går over to dager, med en varighet på to timer hver dag.