Plusshus-kurs

Vil du lære mer om hvordan fremtidens energipositive bygg prosjekteres og bygges? Er du nysgjerrig på hvilke løsninger som egner seg best for ulike typer bygg? Og ønsker du å vite hva som trengs av dokumentasjon?

18. og 19. april 2023 samlet sjefsrådgiver i Skanska Teknikk, Tor Helge Dokka. Norges ledende eksperter innen fagområdet til et todagers intensivt og praktisk kurs. 

Nye fysiske spesialkurs er under planlegging. 

Kursinnhold

Reduksjon av energibruk og klimagassutslipp fra bygningsmassen er avgjørende for å nå målene om lavutslippssamfunnet. Stadig flere utbyggere i Norge går foran og ønsker å bygge nullutslippsbygg og plusshus. I tillegg påvirker kravene i EUs energidirektiv og taksonomi fremveksten av disse.

– Vi ser at det fremdeles er behov for mer kompetanse på prosjektering av bygg med ekstremt lavt energibehov og med lokale fornybare energikilder som varmepumper og solcelleanlegg. For å få til bygg som både er kostnadseffektive, har lavt energibruk, godt inneklima og fungerer bra i drift, må man kunne vurdere de ulike teknologiene og løsningene i sammenheng. Og forenkle der det er mulig. Det er det vi kaller integrert energidesign, sier kursansvarlig, Tor Helge Dokka.

Temaer på kurset

Temaer som inngår i kurset er blant annet bygningsfysikk og utforming bygningskropp, løsninger for passiv- og aktiv solenergi inkludert solcelleanlegg, varme- og kjølesystemer i bygg, høyeffektive ventilasjonsløsninger, systemer for termisk energiforsyning med høy ytelse og simulering av energiytelse.

Hvem egner kurset seg for?

Målgruppen for kurset er relativ bred, men hvis du jobber  med planlegging, prosjektering og oppføring av bygninger med fokus på lavt energibruk, lokal fornybar energi og reduksjon av klimagassutslipp, vil du ha god nytte av kurset. Dette kan være alt fra arkitekter til rådgivende ingeniører, kommunale saksbehandlere, ansatte i entreprenør- og byggefirmaer, etc.

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper, men det er en fordel med noe kjennskap til standarder for beregning av energibruk i bygninger (NS 3031, NSPEK 3031, NS 3700/01).

Praktisk info

Vi har lagt opp til et intensivt kurs over to dager, hvor dag 1 er satt av til forelesninger og dybdekunnskap, mens dag 2 blir å jobbe med en praktisk gruppeoppgave.

  • Tid: fra 18. april, kl 09.30 til 19. april, kl 16.30
  • Sted: Radisson Blu Park Hotel, Oslo. Fornebuveien 80, 1366 Lysaker.
  • Adkomst: Hotellet ligger ca 20 minutters gåavstand fra Lysaker stasjon, hvor blant annet flytoget stopper. Det er også mulig å parkere ved hotellet mot en avgift.
  • Overnatting: Ved behov for overnatting, se hotellets nettside. Overnatting inngår ikke i kursavgiften og bookes på egenhånd.
  • Mat: Lunsj begge dagene inngår i kursavgiften. 
  • Allergier: Er det mat du ikke tåler, er det fint om du melder fra om det ved påmelding.
  • Kursavgift: Kr 12 000,- eks. mva., som blir fakturert etter at vi har mottatt påmeldingen.
  • Påmelding: Du finner kurset i listen på siden vår for kursoversikt.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, er det bare å ta kontakt med oss. Bruk knappen under til kontaktskjemaet eller ring oss på 94814778 .

Forelesere

Tor Helge Dokka
Sjefsrådgiver i Skanska Teknikk AS og styremedlem i Simenergi.

Tor Helge har bakgrunn som byggmester og er utdannet Dr.ing fra NTNU. Han jobbet 13 år som forsker i SINTEF og SINTEF Byggforsk, før han begynte i Skanska Teknikk i 2013. Her er han involvert i Powerhouse lavutslippsprosjekter og plusshusprosjekter rundt omkring i landet.

Ole Mangor-Jensen

Ole Mangor-Jensen
Sjefsrådgiver i Skanska Teknikk AS.

Ole er sivilingeniør fra NTH og har jobbet med byggeteknikk og bygningsfysikk i en mannsalder. Ole har bakgrunn som forsker i Byggforsk og SINTEF Byggforsk, der han blant annet hadde ansvar for Byggforskserien. I Skanska Teknikk har han bygget opp et miljø på bygningsfysikk som er ledende i Norge. Han er helt sentral i Skanskas grønne satsing på plusshus og lavutslippsbygg.

Inger Andresen

Inger Andresen
Professor i integrert energidesign ved NTNU.

Inger har en master fra University of Colorado og er Dr.ing fra NTNU. Hun har ledet en rekke større forskningsprosjekter, inkludert det store EU-prosjektet «Climate Positive Circular Communities». Inger arbeider med å utvikle konsepter og løsninger for nullutslippsbygg og plusshus. Hun brenner for integrerte energiløsninger som bidrar til å realisere bærekraftige bygg og god arkitektur.

Morten Solsem

Morten Solsem
Avd. leder prosjekt og utvikling i ABK-Qviller AS.

Morten er M.Sc. i kjøleteknikk fra NTNU. Han er en mye brukt foreleser og har i en årrekke vært faglig ekspert i NOVAP (Norsk varmepumpeforesning). Morten har også vært sentral i utvikling av energi- og effektberegningsstandarder, som  NSPEK3031 og TS3032. ABK og Morten har levert høyeffektive varmepumpe-løsninger for en rekke plusshusprosjekter.

Niels Lassen

Niels Lassen
Sjefsrådgiver Energi og inneklima i Skanska Teknikk AS.

Niels har master fra University of California og NTNU, i tillegg til Ph.D. fra NTNU. Han har tidligere erfaring som rådgiver i Multiconsult. I 2021 fullførte han en doktorgrad i termisk komfort. Niels har vært involvert i en rekke Powerhouse- og plusshusprosjekter de siste årene, inkludert forskningsprosjekter som utvikling av sanntidssimulerings-verktøyet SmartTune.

Folke Pettersen

Folke Pettersen
Produktsjef i Simenergi AS.

Folke har bakgrunn som elektriker og har en bachelor i energiteknikk fra HiA og en M.Sc. i miljøfysikk og fornybar energi fra NMBU. Han har siden 2009 jobbet som energirådgiver, utviklet energirådgivningskonsepter rettet mot boligeiere, og er en av gründerne bak Energiportalen. Folke har sammen med Kjell Dokka ledet prosjektet med å ta Simien fra Windows applikasjon til en nettbasert løsning.

Kjell Dokka

Kjell Dokka
Utviklingssjef i Simenergi AS.

Kjell har master i kybernetikk fra ingeniørskolen på Kongsberg. Han er ansvarlig for beregningskjernen i Simien. Kjell etablerte ProgramByggerne sammen med Tor Helge i 1994 og har hatt ansvar for utvikling og koding av ulike simuleringsprogrammer. Kjell har i hovedsak drevet med videreutvikling og support siden Simien ble lansert i 2008.

Franz Forsberg
Sustainable Environmental Designer & CEO Spacio AS.

Franz Forsberg er arkitekt med ekspertise i miljøvennlig bærekraftig design. Han har internasjonal erfaring om optimalisering av bygg og er en ettertraktet foredragsholder.

I 2020 var han med å grunnlegge DataTrees AS for å løse dagslysproblematikk (otonomi.no). I 2023 lanserer selskapet spacio.ai, som er et smart designverktøy for arkitekter og ingeniører.