NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

Plusshus-bloggen

Følg Tor Helge Dokka blogger om sitt private plusshus prosjekt i Kongsberg. 

Tor Helge om plusshus

Se videoen hvor sjefsrådgiveren i Skanska Teknikk forklarer hvorfor vi trenger å bygge flere plusshus fremover.

Hva er et plusshus?

Et plusshus er bygg eller boliger som leverer mer energi enn det bruker. Slike bygninger har et ekstremt lavt energibehov. De bruker lokale fornybare energikilder som varmepumper og solcelleanlegg, har et godt inneklima og er kostnadseffektive i drift.

For å prosjektere energipositive bygg må man forstå sammenhengen mellom bygningskroppen og de ulike teknologiene for fornybar energiforsyning, oppvarming, kjøling og ventilasjon. I tillegg må man kunne vurdere ulike løsninger og forenkle der det er mulig. 

Det finnes i dag kostnadseffektiv og robust teknologi til bygging av plusshus. Plusshus kan i dag bygges med beskjedne merkostnader sammenlignet med tradisjonelle bygg.

Energikommisjonen mener et mål om 15-20 TWh i energieffektivisering innen 2030 er realistisk, sammenlignet med 2015. Det krever en rekke tiltak. Utrulling av plusshus og liknende lavenergibygg i stort omfang vil sette fart på dette. Tiltak som monner er viktig for å ikke gå i underskudd og få kjempehøye energipriser i Norge. 

Tor Helge Dokka er sjefsrådgiver i Skanska Teknikk AS og styremedlem i Simenergi AS. Han har bakgrunn som byggmester og er utdannet Dr.ing fra NTNU. Før han begynte i Skanska Teknikk i 2013 jobbet han 13 år som forsker i SINTEF og SINTEF Byggforsk. I Skanska Teknikk er han involvert i Powerhouse lavutslippsprosjekter og plusshusprosjekter rundt omkring i landet.

Plusshuset er designet av Snøhetta og blir omtalt som House Dokka.