Vil øke energikompetansen i takstbransjen

Simien har vært gratis for studenter i en årrekke. Nå har også Norsk Eiendomsakademi (NEAK) tatt dette i bruk i sitt nye studietilbud for å høyne kompetansen.

– Så lenge det er mange som bruker energiberegningsprogrammet og det kontinuerlig forbedres og utvikles, så vet vi at det er trygt å bruke, sier Espen Fuglesang i NEAK.

NEAK tilbyr praktiske nettkurs og etterutdanning innen taksering, byggeledelse og eiendomsforvaltning. Kunnskapsbedriften er eiet av Norsk takst og NITO, Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon.

– Riktig kunnskap fører til riktige råd om riktige tiltak, sier Espen Fuglesang. NEAK-direktøren hevder det blir et stort behov for energirådgivere fremover.

Vi møter NEAKs administrerende direktør i lokalene deres i Oslo sentrum. Det er kun få dager til Norsk takst sin store landskonferanse, som samler over 300 deltagere, de fleste fra takstbransjen.

– Jeg er spent på temaene i år, for i fjor hadde vi et innlegg om energimerking og det kommende energidirektivet. Det fikk meg til å tenke. Der ble det nemlig sagt at det i framtiden kommer til å bli et stort behov for dyktige energirådgivere, innleder Fuglesang.

Med Norges forpliktelse gjennom EØS avtalen og stadig strengere energikrav er det mange eldre bygg som må heve nivået sitt til en bedre energiklassifisering. Det er bare seks år til 2030 hvor en stor andel boliger må ha gjennomført betydelige energitiltak. Dette ifølge direktivet for bygningers energiytelse. Og i 2050 skal egentlig alle bygninger være nullutslippsbygg.

– Det er dette som er perspektivet, påpeker Fuglesang. – Siden de fleste skal igjennom denne runden med ganske omfattende tiltak, kreves det mange dyktige rådgivere der ute som kan veilede eiere av både boliger og yrkesbygg. Derfor har vi laget en utdanning på det. For vi ønsker at våre takstingeniører i Norsk takst skal gi rådgivning som henger på greip både økonomisk og energibesparende. Og at de faktisk er gjennomførbare, sier han. Riktig kunnskap fører til riktige råd om riktige tiltak. I følge NEAK-sjefen er det viktig å unngå nye problemer i et gammelt hus, som fuktskader og dårlig inneklima. Å foreslå nødvendige tiltak er en viktig oppgave. Derfor ble disse kursene i energirådgivning laget. Første kull startet i oktober 2023 og nå er det venteliste, spesielt blant Norsk takst sine medlemmer.

– Siden de fleste skal igjennom denne runden med ganske omfattende tiltak, kreves det mange dyktige rådgivere der ute som kan veilede eiere av både boliger og yrkesbygg.

– Det har vært en prosess å sette sammen og bygge innhold i kurset og finne læringsmål. For oss var det viktig at læringsutbyttebeskrivelsen tilsvarer 10 studiepoeng på fagskolenivå, forteller han.

Siden NEAK søker om å bli fagskole var det også naturlig å bygge et kurs på samme lest som fremtidige studier skal være. Når alle læringsutbyttebeskrivelsene ligger på riktige nivå, blir det lett å konvertere det over til studiepoeng, tilsvarende fagskoleingeniør. En annen fordel er at kurset er nettbasert, og dekker behovet over hele landet.

– Dermed slipper studentene å reise, det er energibesparelse i seg selv, poengterer direktøren. Fuglesang forklarer at kurset er delt i to hvor første del er ganske kort og går på energimerking av bolig, og litt om det bygningsmessige. Del to er mer omfattende med mer bygningsfysikk, løsninger og modellering, samt yrkesbygg. Energiberegninger ved bruk av Simien inngår her.

Fuglesang mener kravene i dag for å stå på Enovas liste over energirådgivere er for lav. Å skulle foreslå gode tiltak, modellere og kalkulere disse opp mot kostnad versus effekt, må byggmester være minstekravet. Egentlig burde det vært løftet til fagskoleingeniør, som har mer bygningsfysikk og kunnskap om energi.

Fuglesang har bakgrunn som forskalingssnekker med fagbrev. Han har teknisk fagskole og utdannet eiendomsmegler og takstingeniør. Han har også drevet eget takstforetak i en del år, før han begynte som fagsjef i NITO Takst, hvor han ble direktør i 2013. Så fusjonerte NITO Takst med Norges Takseringsforbund i 2018. Da valgte han å gå inn som leder av Norges Eiendomsakademi.

– Jeg er litt fagorientert av meg, liker takstfaget veldig godt. Og gjennom å drive utdanning så er jo faget det vi driver med.

Da en ny forskrift til avhendingsloven kom i 2022, håpet NEAK-sjefen at den inneholdt et kompetansekrav på nivå med fagskoleingeniør for å utføre tilstandsanalyser av boliger. Men departementet valgte å la være. Begrunnelsen var at det da ikke ville være nok takstingeniører til jobbene som skulle utføres. Selv om NEAK foreslo overgangsordninger med forslag om eksamen for takstingeniører, ble det ingen endring.

– Derfor jobber vi nå med å lage et fagskolestudium knyttet opp mot tilstandsanalyse av boliger. Målet er å utdanne en større andel av bransjen på det nivået, slik at vi kan få den forskriftsendringen vi mener er viktig, forklarer Fuglesang. – Det er tross alt de største personlige verdiene som folk har, og disse er vi inne og gjør en vurdering av. Det er klart jobben har stor betydning. Gjør du en dårlig jobb, så faller det ikke bare tilbake på den som gjør jobben, men selvsagt også for den som skal selge.

NEAK jobber med å lage et fagskolestudium knyttet opp mot tilstandsanalyse av boliger. – Målet er å utdanne en større andel av bransjen på det nivået, sier Fuglesang.

Ifølge Fuglesang har bransjen slitt med å rekruttere kvinner. Det har tradisjonelt vært håndverkere og byggmestere som har kommet inn i yrket i voksen alder, og her har det vært få kvinner.

– Det er en langt større andel kvinner som utdanner seg som byggingeniører, men vi har registrert at de har valgt andre retninger enn takstyrket. Tradisjonelt har de fleste som skal inn i takstbransjen måtte starte eget firma. I dag er det mange større bedrifter som trenger ansatte, noe som gjør det enklere å komme seg inn i dette yrket også for kvinner. 

Det er heller ikke en ulempe at den litt utdaterte tittelen takstmann nå er endret til takstingeniør. – Det er både kjønnsnøytralt og forteller mer om et høyere kompetansekrav, sier Fuglesang.

Når vi kommer inn på hvorfor økt kompetanse er så viktig, dreier samtalen seg raskt om hvordan energieffektivitet påvirker eiendomsverdien.

– Energieffektivitet blir stadig viktigere. Nå begynner folk å forstå at det ikke bare handler om å redusere kostnader, men også om å øke verdien av sine eiendommer. Ved salg vil energimerket få en langt større verdi fremover, sier NEAK-sjefen.

Ifølge Fuglesang kan eiere av eldre bygg måtte regne med kanskje en til halvannen million kroner i påkostning for å nå energikravene som vil komme. Det er mye penger, og for mange vanskelig å få til uten gode intensiver. Det er her han mener energieffektivisering vil få en større betydning.

Fuglesang gjør en sammenligning mellom to ganske identiske boliger som ligger på samme sted. I dag vil prisdifferansen på disse være ganske lav, selvom alderen på boligene kan være forskjellige. Det er fordi beliggenheten har så stor betydning. – Slik vil det ikke være i fremtiden, mener Fuglesang. – Når den ene boligen får et godt energimerke og sammenlignes med en tilsvarende eiendom som krever en investering på halvannen million for å oppnå samme energimerke, vil det reflekteres i prisen i mye større grad enn i dag.

– Energieffektivitet blir stadig viktigere. Nå begynner folk å forstå at det ikke bare handler om å redusere kostnader, men også om å øke verdien av sine eiendommer.

Fuglesang er ikke i tvil om at det er de høye strømprisene også spiller inn. Nå som folk begynner å skjønne hva de egentlig betaler i strøm i de gamle boligene sine, blir også energimerkets betydning enda viktigere.

Han tror også andre insentiver vil komme. Det at bankene tilbyr grønne lån som gjør det gunstigere å låne til en energieffektiv bolig, er viktig. Men også bedre støtteordninger må komme, mener han.

– Slik det er i dag må du gjøre store tiltak for at du i det hele tatt får noe særlig penger i støtte.  De færreste har egentlig råd til å sette i gang og gjøre en total renovering av bygget sitt. Man gjør det gjerne gradvis, og da slår ikke støtteordningene inn, mener Fuglesang.

Dessuten har renten vært så lav over lang tid. Da har det heller ikke vært så veldig attraktivt med grønne lån. – Men nå er situasjonen en annen, sier han. 

I disse dager er forslag om ny energimerkeordning ute på høring. Fuglesang er usikker på hvordan det nye symbolet burde se ut. Derimot er han klar på at man burde skille tydelig på byggets egenskaper og det du har montert av teknisk utstyr.

– Hvis du har en litt dårlig isolert bolig, men putter på nok andre tiltak som solcellepaneler og varmepumper, får du et høyt energimerke. Men det sier ingenting om kvaliteten til bygget. Problemet er at du blir usikker på hva du kjøper dersom dette ikke kommer bedre frem, forklarer han.

– Jeg har selv fått montert en varmepumpe i huset mitt. Det er bygd etter Tek 10, og jeg gikk opp en karakter. Men huset mitt er ikke noe bedre, nei.

GDPR: Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre tjenesten vår, spore og analysere, huske preferanser, osv. Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du i disse informasjonskapslene. Klikk på «Info»-knappen for å lese våre retningslinjer for personvern.