Taksonomien er gunstig for byggebransjen

I krevende tider med færre nybygg som igangsettes, høye rente- og materialkostnader og lavere investeringsvilje, kan energieffektiviserende tiltak i ROT-markedet gi flere nye oppdrag for byggenæringen. I tillegg kan EUs taksonomi spille en viktig rolle.

Taksonomien er et klassifiseringssystem som skal gjøre det attraktivt for blant annet banker å investere i økonomiske aktiviteter som bidrar til det grønne skiftet i Europa. Det skal bidra til mer åpenhet, mindre grønnvasking og gjøre det lettere å velge bærekraftige løsninger.

Krav til bankene om at de gjennom taksonomien skal bidra positivt inn mot det grønne skiftet vil gi nye muligheter for byggingeniører, byggmestere, arkitekter og andre i bransjen.

Det er fordi bankene, som jo finansierer byggene, forplikter seg til å utvikle mer bærekraftige eiendomsporteføljer i tråd med miljømålene og kravene i taksonomien. Bankene er allerede i gang med å rapportere på dette i sine porteføljer. Neste skritt nå er å bidra til energieffektivisering samt redusere utslippet av klimagasser.

For å hjelpe bankene til å utvikle eiendomsmassen sin i en mer bærekraftig retning, har nå Eiendomsverdi AS og Simien AS inngått et langsiktig samarbeid.

Eiendomsverdi leverer i dag markedets mest komplette eiendomsdata til bankene. Samtidig sitter Simien på unik informasjon og kunnskap om energibruk i norske hjem og næringsbygg.

I tillegg til å bidra til rapporteringsformål vil Eiendomsverdi kombinere verdens beste boligdatabase med beregningssoftware fra Simien.

Dette gjør det enklere for bankenes kunderådgivere å anbefale energieffektiviserende tiltak i dialogen med kundene. Siden boliglånskunder gjerne ønsker prisgunstige grønne lån vil motivasjonen for å gjennomføre de riktige energitiltakene være til stede. Det er gode nyheter for aktører i byggenæringen som fokuserer på energieffektive tiltak i sine prosjekter.

– Å inngå dette samarbeidet med Simien er et av de viktigste strategiske valgene vi har gjort på lenge og vil ha stor betydning for både byggindustrien og bankene i fremtiden, sier Dag B. Jansson, Forretningsutvikler i Eiendomsverdi.

Han fremhever spesielt Simiens kompetanse innen energiområdet. Dette innebærer forståelse for samspillet mellom bygningkropp og energiforsyning og innsikt i hva som rører seg innen det regulatoriske i byggebransjen.

– For oss er det viktig å samarbeide med Norges ledende selskap innen energiberegninger når det kommer til utvikling av teknologi og programvare for kalkulering og simulering av energi og karbonutslipp i dagens eiendomsmasse og fremtidige byggeprosjekter, sier han.

– Vi i Simien er veldig glade for å få Eiendomsverdi som en strategisk langsiktig partner. Ved at vi kan berike dataene til Eiendomsverdi med vår domenekunnskap er et gjennombrudd for oss med tanke på å øke fokuset på energieffektive tiltak i private boliger og næringsbygg i Norge, sier Nicolai Dirdal, daglig leder i Simien AS.

Eiendomsverdi AS samler, strukturerer og analyserer unike data om det norske boligmarkedet. De leverer tjenester til alle Norges boliglånsbanker, forsikring, eiendomsmegling, taksering, eiendomsutvikling, inkasso og offentlig virksomhet.

Denne artikkelen ble første gang publisert i Byggmesteren