NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

Tiltakspakker, Energianalyse og
Enova-søknader i Simien 6 og Simien PRO

Kurset er en videreføring av sentrale elementer fra innføringskursene i Simien 6 og Simien PRO. I kurset vises elementene i begge programversjonene, og likheter og forskjeller forklares. I innføringskursene for Simien 6 og Simien PRO er tiltak og lønnsomhetsberegninger gjennomgått, men på en ganske overflatisk måte. I dette kurset går vi mer i dybden: Nåverdi, kalkulasjonsrente og nedbetalingstid gjennomgås for å kunne sette sammen optimale tiltakspakker. Hvilke faktorer som betyr mest for beregningene og myndighetenes støtteordninger belyses. Kurset er tilpasset brukere som kjenner Simien 6 eller Simien PRO ganske godt, og som ønsker mer kunnskap innen sentrale elementer i programmene.

To eksempler legges ut og gjennomgås:

  • Et enkelt næringsbygg. Det settes inn enkelttiltak med forklaring av de økonomiske beregningene som foretas.
  • Et eldre bolighus med rehabiliteringsmulighet. Det lages en tiltakspakke som gir TEK-godkjenning. Deretter lages andre pakker og enkelttiltak for å oppnå en optimal løsning. Varmepumpe og solceller presenteres og settes inn. Strømprisen som velges er meget viktig, særlig i lønnsomhetsberegninger. Valget som gjøres begrunnes og diskuteres.
Hvor

Kurset er nettbasert og foregår på Zoom. Det går over to dager, fra kl 12 til 14.

Forkunnskaper

Krever forkunnskaper i Simien 6 eller Simien PRO. Det er mulig å følge kurset uten tilgang til programvarene, men du får et bedre utbytte hvis du har programmet.

Pris

Prisen er 4000 kr eks. mva. per bruker med årlig lisens, og 6000 kr eks. mva. for brukere uten årlig lisens. Kurset er gratis for studenter/undervisere.

Kursdatoer

Påmelding skjer via Zoom Event. For spørsmål, kontakt oss på e-post: post@simien.no eller telefon: 948 14 778.

10. og 12. september 2024

Relevante saker