Norske arkitekters landsforbund

Som medlem i Norske arkitekters landsforbund får du 20 % rabatt på SIMIEN det første året.

Energisimulering med SIMIEN

SIMIEN er Norges ledende programvare for beregning av energibruk og inneklima i bygg og finnes i to versjoner:

  •  

SIMIEN 6

SIMIEN 6 bygger på NS3031:2014, som er gjeldende norsk standard for beregning av bygningers energiytelse.

Programmet evaluerer mot TEK17, standardene for passivhus og beregner energimerke. Simien 6 er foreløpig i desktop-versjon, men neste versjon vil være skybasert.

 

SIMIEN PRO

SIMIEN PRO er basert på den nye spesifikasjonen SN-NSPEK 3031:2021, som tar mer hensyn til samspillet mellom bygningskroppen og de tekniske systemene for oppvarming, kjøling og ventilasjon enn forgjengeren.

Simien PRO er skybasert, muliggjør integrasjon med tredjepartsdata og er tilpasset Futurebuilt 2.0.

Hvorfor energiberegne bygg?

Ved å forstå hvordan ulike komponenter påvirker hverandre kan arkitekter designe bedre bygninger. Da snakker vi om boliger og bygg som er energieffektive, bidrar til lavt CO2-utslipp og er kostnadseffektive i bruk.

Energieffektivisering
Bedre inneklima
Lavere klimagassutslipp
Kostnadsbesparelser
Overholde forskrifter
Previous
Next

Kurs i SIMIEN

Vi arrangerer månedlige kurs i Simien for nye og eksisterende kunder.