NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake. Det er mulig å nå oss via telefonnumrene på «Kontakt oss»-siden.

NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake. Det er mulig å nå oss via telefonnumrene på «Kontakt oss»-siden.

NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.
Det er mulig å nå oss via telefonnumrene på «Kontakt oss»-siden.

Vårt fagnettverk

Skal utvikle Simien videre

Simiens fagnettverk består av dedikerte fagfolk innen energiforsyning, byggteknologi og datavitenskap. Nettverket utgjør kjernen i arbeidet med å optimalisere og videreutvikle selskapets beregningskjerne og skybaserte plattform. Målet er å forbedre funksjonaliteten til Simien-produktene og øke brukervennligheten.

Syv menn står samlet på et kontor

Flere fordeler for kundene våre

Et viktig område er å samle inn og implementere nye data i programmet. Det vil gi kundene større valgmuligheter, flere bruksområder og mer fleksibilitet når energiberegninger skal utføres. I tillegg til mer presise resultater.

For Simien vil en utvidelse av datagrunnlaget åpne for nye muligheter til innsikt, forskning, innovasjon og prosjekter innen AI og maskinlæring. 

Våre fageksperter

Tor Helge Dokka

Sjefsrådgiver i Skanska Norge AS

Tor Helge har en doktorgrad i modellering av luftkvalitet i boliger og næringsbygg fra NTNU. Han startet som tømrer før han ble seniorforsker i SINTEF Byggforsk. I Skanska er han involvert i en rekke Powerhouse- og plusshusprosjekter.

Se Linkedin-profil

Kjell Dokka

Utviklingssjef i Simien AS

Med en master i kybernetikk har Kjell lang erfaring med utvikling og koding av ulike simuleringsprogrammer. I dag er han ansvarlig for beregningskjernen i Simien, i tillegg til å være ansvarlig for kurs og support.

Gaurav Chaudhary

Chief Innovation Officer i Simien AS

Gaurav er doktorgradskandidat ved NTNU. I Simien leder han arbeidet med planlegging og  innovasjon av selskapets app-portefølje. Dette inkluderer å styrke Simien-beregningskjerne ved å integrere AI-assisterte funksjoner.

Se Linkedin-profil

Arnkell J. Petersen

Førsteamanuensis på NMBU 

Arnkell er sivilingeniør i inneklima og energi fra Aalborg Universitet. Han har bred erfaring med forskning og utredning innenfor bærekraft, inneklima, energi, dagslys, fasader, energiforsyning og solavskjerming.

Se Linkedin-profil

Folke Pettersen

Produktsjef i Simien AS

Folke har bakgrunn som elektriker, en bachelor i energiteknikk fra HiA og en M.Sc. i miljøfysikk og fornybar energi fra NMBU. Han har ledet utviklingsprosjektet ved å ta Simien fra en Windows-applikasjon til skybasert programvare.

Se Linkedin-profil

Knut Olav Knudsen

Salgssjef i Simien AS

Knut Olav har lang og bred teknisk erfaring, spesielt fra VVS-bransjen. Han har spesialkompetanse innen varme- og tappevannssystemer, varmepumper, bergvarme, osv. Han jobber også på oppdrag som energirådgiver.  

Se Linkedin-profil

Ole-Kristian Fjeld

Full-stack utvikler i Simien AS

Ole-Kristian har en bachelor i energi og miljø i bygg fra OsloMet. Han har bred energifaglig bakgrunn som energirådgiver og god systemteknisk forståelse. Nå videreutvikler han Simien-plattformen og tilrettelegger for ulike API-løsninger.

Se Linkedin-profil

Niels Lassen

Sjefsrådgiver i Skanska Norge AS

Niels har master fra University of California og NTNU, i tillegg til Ph.D. fra NTNU. I 2021 fullførte han en doktorgrad i termisk komfort. Niels har ledet  forskningsprosjektet med utvikling av sanntidssimuleringsverktøyet SmartTune.

Se Linkedin-profil

David Zijdemans

Sivilingeniør Zijdemans Consult AS

David har master i energi-, prosess og strømningsteknikk fra NTNU og bred erfaring som rådgiver innen energiledelse, HVAC, varmepumpeløsninger og solenergi. Han har skrevet lærebøker og vært sentral i utvikling av oppslags- og læremidler innen VVS-faget.

Se Linkedin-profil

Skal utvikle Simien videre

Simiens fagnettverk består av dedikerte fagfolk innen energiforsyning, byggteknologi og datavitenskap. Nettverket utgjør kjernen i arbeidet med å optimalisere og videreutvikle selskapets beregningskjerne og skybaserte plattform. Målet er å forbedre funksjonaliteten til Simien-produktene og øke brukervennligheten.

Syv menn står samlet på et kontor

Flere fordeler for kundene våre

Et viktig område er å samle inn og implementere nye data i programmet. Det vil gi kundene større valgmuligheter, flere bruksområder og mer fleksibilitet når energiberegninger skal utføres. I tillegg til mer presise resultater.

For Simien vil en utvidelse av datagrunnlaget åpne for nye muligheter til innsikt, forskning, innovasjon og prosjekter innen AI og maskinlæring. 

Våre fageksperter

Tor Helge Dokka

Sjefsrådgiver i Skanska Norge AS

Tor Helge har en doktorgrad i modellering av luftkvalitet i boliger og næringsbygg fra NTNU. Han startet som tømrer før han ble seniorforsker i SINTEF Byggforsk. I Skanska er han involvert i en rekke Powerhouse- og plusshusprosjekter.

Se Linkedin-profil

Kjell Dokka
Utviklingssjef i Simien AS

Med en master i kybernetikk har Kjell lang erfaring med utvikling og koding av ulike simuleringsprogrammer. I dag er han ansvarlig for beregningskjernen i Simien, i tillegg til å være ansvarlig for kurs og support.

Gaurav Chaudhary

Chief Innovation Officer i Simien AS

Gaurav er doktorgradskandidat ved NTNU. I Simien leder han arbeidet med planlegging og  innovasjon av selskapets app-portefølje. Dette inkluderer å styrke Simien-beregningskjerne ved å integrere AI-assisterte funksjoner.

Se Linkedin-profil

Folke Pettersen

Produktsjef i Simien AS

Folke har bakgrunn som elektriker, en bachelor i energiteknikk fra HiA og en M.Sc. i miljøfysikk og fornybar energi fra NMBU. Han har ledet utviklingsprosjektet ved å ta Simien fra en Windows-applikasjon til skybasert programvare.

Se Linkedin-profil

Arnkell J. Petersen

Førsteamanuensis på NMBU 

Arnkell er sivilingeniør i inneklima og energi fra Aalborg Universitet. Han har bred erfaring med forskning og utredning innenfor bærekraft, inneklima, energi, dagslys, fasader, energiforsyning og solavskjerming.

Se Linkedin-profil

Knut Olav Knudsen

Salgssjef i Simien AS

Knut Olav har lang og bred teknisk erfaring, spesielt fra VVS-bransjen. Han har spesialkompetanse innen varme- og tappevannssystemer, varmepumper, bergvarme, osv. Han jobber også på oppdrag som energirådgiver.  

Se Linkedin-profil

Ole-Kristian Fjeld

Full-stack utvikler i Simien AS

Ole-Kristian har en bachelor i energi og miljø i bygg fra OsloMet. Han har bred energifaglig bakgrunn som energirådgiver og god systemteknisk forståelse. Nå videreutvikler han Simien-plattformen og tilrettelegger for ulike API-løsninger.

Se Linkedin-profil

Niels Lassen

Sjefsrådgiver i Skanska Norge AS

Niels har master fra University of California og NTNU, i tillegg til Ph.D. fra NTNU. I 2021 fullførte han en doktorgrad i termisk komfort. Niels har ledet  forskningsprosjektet med utvikling av sanntidssimuleringsverktøyet SmartTune.

Se Linkedin-profil

David Zijdemans

Sivilingeniør Zijdemans Consult AS

David har master i energi-, prosess og strømningsteknikk fra NTNU og bred erfaring som rådgiver innen energiledelse, HVAC, varmepumpeløsninger og solenergi. Han har skrevet lærebøker og vært sentral i utvikling av oppslags- og læremidler innen VVS-faget.

Se Linkedin-profil