Optimera

Har du samarbeidsavtale med Optimera/Montér får du 20 % rabatt på SIMIEN det første året.

Avtalen omfatter

  • 20 % rabatt på SIMIEN 6- eller SIMIEN PRO-lisens det første året
  • 2000 kroner i rabatt på kursavgift med årlig brukerlisens
  • Gratis kundesupport
  • Tilgang til nye funksjoner
  • Oppdateringer i henhold til regulatoriske krav

Energisimulering med SIMIEN

SIMIEN er Norges ledende programvare for beregning av energibruk og inneklima i bygg. Programmet er norskutviklet, tilpasset norsk byggeskikk og evaluerer mot byggeforskrifter, energimerkeordningen og standarder for klimaambisiøse bygg. SIMIEN finnes i to versjoner:

  •  

SIMIEN 6

SIMIEN 6 bygger på NS3031:2014, som er gjeldende norsk standard for beregning av bygningers energiytelse.

Programmet evaluerer mot TEK17, standardene for passivhus og beregner energimerke. Simien 6 er foreløpig i desktop-versjon, men neste versjon vil være skybasert.

 

SIMIEN PRO

SIMIEN PRO er basert på den nye spesifikasjonen SN-NSPEK 3031:2021, som tar mer hensyn til samspillet mellom bygningskroppen og de tekniske systemene for oppvarming, kjøling og ventilasjon enn forgjengeren.

Simien PRO er skybasert, muliggjør integrasjon med tredjepartsdata og er tilpasset Futurebuilt 2.0.

Et unikt simuleringsverktøy for bygg

For raskere energimerking, evaluering mot TEK og bedre lønnsomhetsvurderinger.
Riktigere og raskere energiberegninger skaper tillit i markedet og mer fornøyde kunder.

Illustrasjon

1. Byggdata

Planlegging
Adressesøk
Modellering

2. Simulering

Energiberegninger
Evaluering
Energimerking

3 Resultat

Vurdering
Rådgivning
Overlevering

Kurs i SIMIEN

Vi arrangerer månedlige kurs i SIMIEN for nye og eksisterende kunder. Kjøper du SIMIEN-lisens og kurs samtidig får du 2000 kroner i rabatt på kursavgiften.