NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

Optimera

Har du samarbeidsavtale med Optimera/Montér får du
20 % rabatt på Simien det første året. 

Avtalen omfatter

– 20 % rabatt på SIMIEN 6- eller SIMIEN PRO-lisens det første året

– 2000 kroner i rabatt på kursavgift med årlig brukerlisens

– Gratis kundesupport

– Tilgang til nye funksjoner

– Oppdateringer i henhold til regulatoriske krav

SIMIEN 6

SIMIEN 6 bygger på NS3031:2014, som er gjeldende norsk standard for beregning av bygningers energiytelse.

Programmet evaluerer mot TEK17, standardene for passivhus og beregner energimerke. Simien 6 er foreløpig i desktop-versjon, men neste versjon vil være skybasert.

SIMIEN PRO

SIMIEN PRO er basert på den nye spesifikasjonen SN-NSPEK 3031:2021, som tar mer hensyn til samspillet mellom bygningskroppen og de tekniske systemene for oppvarming, kjøling og ventilasjon enn forgjengeren.  Simien PRO er skybasert, muliggjør integrasjon med tredjepartsdata og er tilpasset Futurebuilt 2.0.