Aktuelt

Kjell Dokka

Innlegg: Hva skjer med ny TEK?

Det generelle inntrykket etter å ha saumfart høringssvarene er at de fleste mener at endringsforslaget ikke svarer på utfordringene vi står overfor i dag, sier Kjell Dokka.
Les mer